Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/04

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 ngày 24/04 có đáp án

Phiếu bài tập ngày 24/04 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 mới khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Chọn đáp án đúng

1. This is my……………………………., Lan

A. Book

B. pen

C. bag

D. friend

2. This is my ………………….., Mr Nam

A. Teacher

B. desk

C. table

D. board

3. Is ……………………. Your friend? Yes, it is.

A. This

B. these

C. the

D. they

4. This is ……………… ruler.

A. I

B. my

C. the

D. you

5. What’s this? …………………

A. It’s a desk

B. this is my friend

C. it’s red

D. this is my teacher.

6. ………………. Is this? It’s my friend, Minh.

A. What

B. who

C. how

D. what’s

7. Is this…………. friend, Mai? yes, she is

A. My

B. I

C. you

D. your

8. …………… that Linh? Yes, it is

A. Is

B. am

C. are

D. who

9. …………….. this his friend? No it isn’t.

A. Am

B. are

C. is

D. what

10. Are they your friends? ……………………

A. Yes, it is

B. yes they are

C. yes it isn’t

D. no, it is

11. Em nói như thế nào khi muốn rủ bạn đi chơi?

A. Let’s play

B. let’s read

C. let’s sing

D. let’s sleep

12. Em nói thế nào khi muốn hỏi thăm sức khỏe ai đó?

A. How are you?

B. what’s this?

C. who’s that?

D. what’s your name?

13. Em nói thế nào khi muốn giới thiệu bạn mình?

A. This is a table

B. this is my book

C. it’s red

D. this is my friend, Lan

14. Khi muốn hỏi màu sắc em nói như thế nào?

A. What’s this?

B. how are you?

C. what color this?

D. what colour is this?

15. Muốn hỏi thăm sức khỏe cô giáo Na em nói như thế nào?

A. How are you, Na?

B. are you Na?

C. how’s you?

D. how are you, Ms Na?

16. Khi muốn giới thiệu cô giáo em nói như thế nào?

A. This is my friend

B. this is teacher

C. this is my ruler

D. this is my teacher.

17. Is this your friend? ………………………….

A. Yes, I am

B. yes, they are

C. yes, you are

D. yes, it is

18. What’s this? …………………….

A. It’s pink

B. it’s a bag

C. it’s green

D. yes, it is

19. ………………… are my friends.

A. This

B. that

C. these

D. what

20. This ………………….. my pencil.

A. Is

B. are

C. am

D. that

ĐÁP ÁN

Task 1. Chọn đáp án đúng

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

6 - B; 7 - D; 8 - A; 9 - C; 10 - B;

11 - A; 12 - A; 13 - D; 14 - C; 15 - D;

16 - D; 17 - D; 18 - B; 19 - C; 20 - A;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 24-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 694
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm