Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/03

Phiếu bài tập môn tiếng Anh lớp 3 ngày 23/3

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh ngày 23/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the odd one out.

1. A. HiB. NiceC. Hello
2. A. FineB. MeetC. Read
3. A. HowB. WhatC. See
4. A. DavidB. IC. You
5. A. ByeB. GoodbyeC. Later
6. A. BookB. NewC. Pen
7. A. RubberB. SmallC. Big
8. A. RulerB. PencilC. My
9. A. LibraryB. FineC. Classroom
10 A. OpenB. CloseC. Please

Task 2. Read and complete.

Hi, Thanks; hine; you; how; hello

Quan: (1) _________, Tony.

Tony: (2) _________, Quan and Phong.

Quan: (3) __________ are you?

Tony: I’m (4) _________, thanks. And you?

Quan: I’m fine. Thank (5) _________.

Tony: And how are you, Phong?

Phong: Fine, (6) _________.

Task 3. Find out the mistake. Then correct it.

1. This is Thanh. It is my friend. ……………………………………………………………..

2. Nice too meet you. ……………………………………………………………...

3. Sit up, please. ………………………………………………………………

4. Who is she? He is Phong. ……………………………………………………………..

5. May I come out? ……………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - C;

6 - B; 7 - A; 8 - C; 9 - B; 10 - C;

Task 2. Read and complete.

1 - Hi (hoặc Hello);

2 - Hello (hoặc Hi);

3 - How; 4 - fine;

5 - you; 6 - Thanks;

Task 3. Find out the mistake. Then correct it.

1 - It thành He;

2 - Too thành to;

3 - up thành down hoặc Sit thành Stand;

4 - He thành She;

5 - come thành go hoặc out thành in;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 23-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
22 4.688
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm