Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

Ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch môn Anh lớp 3

Phiếu bài tập môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 ngày 07/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 mới khác nhau giúp các em ôn luyện tại nhà hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out

1. a. father

b. mother

c. rubber

d. sister

2. a. ruler

b. grandfather

c. grandmother

d. brother

3. a. black

b. brown

c. blue

d. brother

4. a. small

b. school bag

c. young

d. little

5. a. photo

b. stand

c. hit

d. ask

6. a. how old

b. nice

c. what

d. who

7. a. am

b. hello

c. is

d. are

8. a. my

b. her

c. his

d. he

9. a. your

b. bookcase

c. desk

d. pencil sharpener

10. a. classroom

b. computer room

c. new

d. gym

Task 2. Write the age

a. 15fifteene. 30
b. 5fivef. 35
c. 42g. 10
d. 65h. 28

Task 3. Write about your family

There are ………. people in my family. My father is …….. years old, and my mother is …….. years old. My sister/brother is …….. years old. I am ………. years old. We are a happy family

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b; 5 - a; 6 - b; 7 - b; 8 - d; 9 - a; 10 - c

Task 2. Write the age

a. 15fifteene. 30thirty
b. 5fivef. 35thirty - five
c. 42forty - twog. 10ten
d. 65sixty - fiveh. 28twenty - eight

Task 3. Write about your family

There are …four……. people in my family. My father is …thirty - nine….. years old, and my mother is …thirty - four….. years old. My brother is …thirteen….. years old. I am …nine……. years old. We are a happy family.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 07-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 6.062
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm