Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/04

Phiếu bài tập ngày 08/04 môn tiếng Anh 3 mới

Nối tiếp bộ đề ôn tập tiếng Anh ở nhà lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, bài tập ôn tập ngày 08/04 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 3 mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Underline the mistakes and correct them.

1. How is you? I’m fine

__________________________

2. What is you name?

_____________________

3. It is a pencils

______________________

4. How are your?

_______________________

5. What are this?

________________________

Task 2. Choose the correct answer.

1. I …………………….two dolls

A. have

B. has

C. am

2. There is ………..on the table

A. a pen

B. two pens

C. pen

3. …………am ten years old.

A. I

B. he

C. she

4. ………….is your name?

A. what

B. who

C. Hi

5. …………..the weather?

A. how’s

B. what’s

C. hi

Task 3. Match

1. How are you?

a. It’s a book.

2. What’s your name?

b. Yes, it is

3. What’s this?

c. I’m fine, thank you.

4. What color is this?

d. My name’s John.

5. Is this a pencil?

e. It’s black and pink.

ĐÁP ÁN

Task 1. Underline the mistakes and correct them.

1 - is thành are;

2 - you thành your;

3 - pencils thành pencil;

4 - your thành you;

5 - are thành is;

Task 2. Choose the correct answer.

1 - A; 2 - A; 3 - A; 4 - A; 5 - A;

Task 3. Match

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 08-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.169
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm