Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/03

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 3 có đáp án

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 3 mới giữa kì 3 giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and match (Đọc và nối).

1. This is

2. There are

3. My friends

4. They are

5. I am reading

a. are in the computer room.

b. my classroom

c. three lamps in the room

d. a book

e. playing games.

Task 2. Write the word into the correct column.( Sắp xếp các từ sau vào cột sao cho thích hợp)

Football, gym, desk, white, orange, rubber, badminton, skipping, skating, library, classroom, pencil, pencil case, basketball, computer room, black, blue, green

Games

School thing

School facility

Colour

Task 3. Write the answers in letters:

a) Fifteen – nine + four =

b) Eleven + six – eight =

c) Three + one + four =

d) Eight + one – two =

e) Ten – seven + five =

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and match (Đọc và nối).

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - d

Task 2. Write the word into the correct column.( Sắp xếp các từ sau vào cột sao cho thích hợp)

Games

School thing

School facility

Colour

football

desk

gym

orange

badminton

rubber

library

black

skipping

pencil

classroom

blue

skating

pencil case

computer room

green

basketball

Task 3. Write the answers in letters:

a) Fifteen – nine + four =

ten

b) Eleven + six – eight =

nine

c) Three + one + four =

eight

d) Eight + one – two =

seven

e) Ten – seven + five =

eight

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 10-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
31 5.174
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm