Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 21/04

Phiếu bài tập ngày 21/04 môn tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập môn tiếng Anh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập với nội dung nằm trong SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

1. What is this? ……………… a ruler.

A. It

B. it isn’t

C. It’s

D. I

2. ……………….. is this?

A. What

B. what’s

C. it

D. it’s

3. What ………….. this?

A. Is

B. a

C. an

D. am

4. What is this? It’s ……………………

A. A books

B. an book

C. a book

D. an books

5. Let’s ……………………….

A. Book

B. ruler

C. learn

D. let

6. Lan: goodbye, teacher! Mrs Giang: ……………………..

A. Hi!

B. hello

C. goodbye

D. ok

7. What’s this? It’s …………… eraser.

A. The

B. an

C. a

D. no

8. Từ nào sau đây nghĩa là của bạn?

A. My

B. your

C. You

D. I

9. Từ nào sau đây nghĩa là của tôi?

A. My

B. your

C. you

D. I

10. Từ nào sau đây nghĩa là tạm biệt?

A. Hello

B. hi

C. goodbye

D. good

11. “isn’t” là viết tắt của những từ nào dưới đây?

A. I is

B. I am

C. it is

D. is not

12. “It’s” là viết tắt của từ nào dưới đây?

A. It is

B. I am

C. it am

D. it an

13. ……………………. This a book?

A. It

B. I

C. what

D. is

14. Yes, it ………………..

A. Is B. it

C. not

D. isn’t

15. Is this a ruler? ………………………..

A. No, it is

B. no, isn’t

C. no, it isn’t

D. no, it not

16. Is this …………… pencil?

A. An

B. a

C. the

D. the

17. Is this a chair? …………………………………..

A. Yes, it isn’t

B. yes, it not

C. yes, it is

D. yes, isn’t

18. Từ “chair” nghĩa là gì?

A. Cái cặp sách

B. cái thước kẻ

C. cái bút chì

D. cái ghế

19. Từ “pencil” nghĩa là gì?

A. Cái bút chì

B. cái bàn

C. con mèo

D. quyển sách

20. Từ “pencil case” nghĩa là gì?

A. Cái gọt bút chì

B. cái hộp bút

C. cái thước kẻ

D. cái cặp sách

ĐÁP ÁN

Task 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - C; 5 - C;

6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - A; 10 - C;

11 - D; 12 - A; 13 - D; 14 - A; 15 - C;

16 - B; 17 - C; 18 - D; 19 - A; 20 - B;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 21-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.005
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm