Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 21/03

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 ngày 21/3 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà ngày 21/3 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 mới trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát SGK tiếng Anh 3 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 3 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out:(Khoanh vào từ không cùng loại trong nhóm)

01. A. large

B. big

C. small

D. nine

02. A. sit

B. stand

C. down

D. open

03. A. father

B. teacher

C. mother

D. brother

04. A. her

05. A. ruler

B. we

B. book

C. they

C. pet

D. you

D. pen

Task 2. Choose the best answer. (Chọn từ phù hợp để hoàn thành câu)

1. Hoa (is, has, have) a new book. __________

2. These (am, is, are) my rubbers. __________

3. Is your school (big, bag, five)? __________

4. (How, How old, How many) is your sister? __________

5. (She, We, I) is nine. ____

6. (Do, Does, Are) they your friends? Yes, I do.

Task 3. Read and write T/F : Đọc đoạn văn sau và xác định các phát biểu theo sau là Đúng (True – T) hay Sai (False – F)

Nam is a student at Thuy An Primary school. He is from Viet Nam. He is ten years old. His friend is Mai. She is ten, too. She lives in a small house. She is very nice. She likes listening to music and playing computer game. She is in the computer room now.

1. Nam is a student Thuy An Primary school.

2. He is ten years old.

3. His mother is Mai.

4. She likes listening to Music,

5. She is nine.

6. She likes playing computer game.

7.She is in the playground now.

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:(Khoanh vào từ không cùng loại trong nhóm)

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - C

Task 2. Choose the best answer. (Chọn từ phù hợp để hoàn thành câu)

1 - has; 2 - are; 3 - big;

4 - How old; 5 - She; 6 - Do;

Task 3. Read and write T/F : Đọc đoạn văn sau và xác định các phát biểu theo sau là Đúng (True – T) hay Sai (False – F)

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T; 5 - T; 6 - F

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 21-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm