Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 3 - Nghỉ do dịch Corona (Từ 13/4 - 18/4)

Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Nghỉ do dịch Corona (Từ 13/4 - 18/4) giúp các thầy cô ra bài tập về nhà môn Toán 3 cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 trong thời gian các em được nghỉ ở nhà.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 13/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ cái có kết quả đúng:

a) 1 kg = ……….. g. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 10 000 B. 1000 C. 100 D. 10

b) 1/6 của 1 giờ là bao nhiêu phút?

A. 6 phút B. 10 phút C. 15 phút D. 20 phút

c) Số bé là 5, số lớn là 40. Số lớn gấp mấy lần số bé?

A. 4 lần B. 5 lần C. 6 lần D. 8 lần

d) Đồng hồ bên chỉ:

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 37 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 13/4)

A. 4 giờ 40 phút C. 8 giờ 20 phút

B. 4 giờ 8 phút D. 8 giờ 4 phút

e) Hình vuông có cạnh bằng 6cm . Chu vi là:

A. 12cm B. 18cm C. 24cm D. 36cm

g) Biểu thức: 796 – x = 39. x có giá trị là:

A. 835 B. 757 C. 767 D. 406

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

124 x 3 305 x 6 132: 6 567: 7

Bài 3. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

a) 38 + 42: 6 b) 684: 3 x 2

c) 139 – (45 + 25) c) 28 x 3: 7

Bài 4: (2 điểm) Mẹ hái được 37 quả táo, chị hái được 31 quả táo. Số táo của mẹ và chị được xếp vào 4 hộp như nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 5: (1 điểm) a) Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số:

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 37 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 13/4)

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

b) Tìm x , biết: x x 7 + x = 384

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào vào mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm:

a- B

b- B

c- D

d- C

e- C

g - B

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính đúng mỗi phép tính cho 0,5đ:

Bài 3. (2 điểm) Tính giá trị của mỗi biểu thức cho 0,5 điểm

Bài 4. (2 điểm)

Tìm tổng số táo cho 0,75đ (Chia đều câu trả lời, phép tính, kết quả)

Tìm số táo mỗi hộp táo cho 1đ

Đáp số: cho 0,25đ

Bài 5. (1 điểm) Làm mỗi phần cho 0,5 đ

a) ab + ab x 2 + ab x 4 + ab = ab x 8

b) x x 8 = 384

x = 384: 8

II. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 14/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ cái có kết quả đúng:

a) Thực hiện phép chia: 480: 8. Ta được thương là:

A. 6 B. 60 C. 600 D. 6000.

b) Kết quả của phép tính 415: 5 là: (0,25đ)

A. 80 B.81 C. 82 D. 83

c) Hình vuông có chu vi bằng 28dm, cạnh hình vuông là:

A. 4 cm B. 4 dm C. 7dm D. 7cm

d) Chu vi hình tam gác có các cạnh bằng nhau là 7 cm bằng:

A. 28cm B. 21cm C. 49cm D. 36cm

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

246 x 4 305 x 4 432: 6 938: 3

Bài 3. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

a) 48 + 42: 7 b) 55 + 25 x 2

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….....

Bài 4: (2 điểm) Một cửa hàng có 180 kg gạo, đã bán 75 kg gạo. Số gạo còn lại chia đều vào 7 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 5: (1 điểm) Tìm ba số biết tổng ba số là 54. Số thứ hai bằng 1/3 số thứ nhất và 1/2 bằng số thứ ba.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào vào mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm:

Câu

a

b

c

d

Đáp án

B

D

C

B

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính đúng mỗi phép tính cho 0,5đ:

Bài 3. (2 điểm) Tính giá trị của mỗi biểu thức cho 0,5 điểm

Bài 4. (2 điểm)

Tìm được số gạo còn lại cho 0,75đ (Chia đều câu trả lời, phép tính, kết quả)

Tìm số kg mỗi túi cho 1đ

Đáp số: cho 0,25đ

Bài 5. (1 điểm)

Vẽ được sơ đồ cho 0,25đ

Tìm được số thứ nhất cho 0,25đ

Tìm được số thứ hai và số thứ ba cho 0,25đ

Đủ 3 đáp số cho 0,25đ.

III. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 15/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

a) Cho x: 9 = 108, giá trị của x là:

A. 12 B. 972 C. 102

b) Cho 9m 5cm = ……cm. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 905 B. 950 C. 95 D. 509

c) Trong một phép chia có số chia là 8, số dư là 6, thương là 6. Số bị chia là:

A. 48 B. 36 C. 64 D. 54

d) Đơn vị đo thích hợp để điền vào chỗ chấm của: 6m = 60……… là:

A. m B. dm C. cm D. mm

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

485 + 272 574 – 157 305 x 4 938: 3

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 3. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a) 54 + 24: 3 - 2 b) 188 + 12 - 50

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 4. (1 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Bài 5: (2 điểm) Có 105kg gạo, người ta đóng vào 12 bao, mỗi bao 8kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo chưa được đóng?

Bài 6: (1điểm) Năm nay bố 32 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con?

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1: Khoanh đúng vào ở mỗi phần cho 0,5 điểm:

a- B

b- A

c- D

d -C

Bài 2: Đặt tính rồi tính đúng mỗi phần cho: 0,5 điểm

Bài 3: Tính đúng giá trị mỗi biểu thức cho: 0,5 điểm

Bài 4: Câu trả lời đúng cho 0,25 điểm

Phép tính đúng cho 0,5 điểm

Đáp số: …. 0,25 điểm

Bài 5: Tính được số gạo trong 8 bao cho 0,5 điểm

Tính được số gạo còn lại cho 1 điểm

Đáp số: 0,5 điểm

Bài 6:

Tính được số tuổi bố hơn con cho 0,25 điểm

Vẽ sơ đồ lúc bố gấp 3 lần tuổi con cho 0,25 điểm

Tính được tuổi bố (hoặc con ) lúc tuổi bố gấp 3 lần tuổi con cho 0,25 điểm

Trả lời được: Bốn năm sau tuổi bố gấp 3 lần tuổi con cho 0,25 điểm

(Nếu HS làm theo cách khác thỏa mãn yêu cầu của đề bài, tùy theo mức độ làm bài của HS mà GV cho điểm)

IV. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 16/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1. (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 8hm 4dam = …dam là:

A. 804 B. 84 C. 408 D. 840

b) Điền vào chỗ chấm: 402m x 2 = ……….

A. 804 B. 404 C. 804m D. 204m

c) Số dư của phép chia 26 chia cho 4 là:

A. 2 B. 1 C. 0 D. 4

d) Cho x – 10 = 32: 8. Giá trị của x là:

A. 14 B. 20 C. 6 D. 15

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

345 + 427 541 – 127 329 x 3 972: 3

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 3. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a) 408 + 96: 6 b) 206 – 100: 2 x 2

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 4. (1 điểm) Mỗi thùng đựng 116 kg đường. Hỏi 3 thùng như thế đựng được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 5: (2 điểm) Một trại nuôi gà có 438 con. Người ta đã tiêm phòng 1/6 số gà đó. Hỏi còn bao nhiêu con gà chưa tiêm phòng?

Bài 6: (1 điểm)

Thùng thứ nhất có 6 lít dầu, thùng thứ hai có 14 lít dầu. Hỏi phải cùng rót thêm vào cả hai thùng số lít dầu là bao nhiêu để số dầu của thùng thứ hai gấp đôi số dầu ở thùng thứ nhất?

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Bài 1: Khoanh đúng vào ở mỗi phần cho 0,5 điểm:

Câu

a

b

c

d

Đáp án

B

C

A

A

Bài 2: Đặt tính rồi tính đúng mỗi phần cho: 0,5 điểm

Bài 3: Tính đúng giá trị mỗi biểu thức cho: 0,5 điểm

Bài 4: Câu trả lời đúng cho 0,25 điểm

Phép tính đúng cho 0,5 điểm

Đáp số: …. 0,25 điểm

Bài 5: Tính được số gà đã tiêm cho 0,5 điểm

Tính được số gà chưa tiêm cho 1 điểm

Đáp số: 0,5 điểm

Bài 6:

Cùng rót thêm vào cả hai thùng số lít dầu như nhau thì thùng hai hơn thùng một vẫn là: 14 – 6 = 8 (l) (cho 0,25 điểm)

Vẽ sơ đồ lúc thùng 2 có số dầu gấp đôi số dầu ở thùng 1 (cho: 0,25 điểm)

Tính được số dầu thùng lúc sau của thùng 2 cho 0,25 điểm

8 x 2 = 16 (l)

Tính được số dầu thùng rót thêm (cho 0,25 điểm)

16 - 14 = 2(l)

Đ/S: 2 l (cho 0,25 điểm)

(Nếu HS làm theo cách khác thỏa mãn yêu cầu của đề bài, tùy theo mức độ làm bài của HS mà GV cho điểm)

V. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 17/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Một hình chữ nhật có chiều dài 25cm chiều rộng 20cm. Chu vi hình chữ nhật là:

A. 45cm B. 90cm C. 100cm D. 90

Câu 2: Chữ số 6 trong số 602 có giá trị là:

A. 6 B. 60 C. 62 D. 600

Câu 3: Số dư của phép chia 29 chia cho 4 là:

A. 2 B. 1 C. 0 D. 4

Câu 4: Cho x – 20 = 32: 8 Giá trị của x là:

A. 24 B. 20 C. 6 D. 15

Câu 5: Giá trị của biểu thức: 624 – 100: 2 là:

A. 262 B. 524 C. 574 D. 619

Phần 2:

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 355 + 522 b) 642 – 222

Câu 2. (1 điểm) Tìm x

a) x x 9 = 63 b) x : 2 = 148

Câu 3: (2,5 điểm)

a) Một quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc?

b) Bình đã đọc được 1/3 quyển sách thì thấy số trang còn lại là 24 trang. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang?

Câu 4: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a) 4 x 2 x 25 b) ( 9 x 8 – 12 – 5 x 12 ) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

I. Trắc nghiệm: (3,5 điểm) Khoanh đúng vào ở mỗi phần cho 0,5 điểm

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: C

II. Tự luận: (6,5 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính đúng mỗi phần cho: 0,5 điểm

Bài 2: Tính đúng mỗi phần cho: 0,5 điểm

Bài 3:

a) Số trang sách đã đọc là:

cho 0,25 điểm

128: 4 = 32 (trang)

cho 0,25 điểm

Số trang sách chưa đọc là:

cho 0,25 điểm

128 – 32 = 96 (trang)

cho 0,25 điểm

Đáp số: 96 trang

0,25 điểm

b) Vẽ sơ đồ

0,25 điểm

Số phần tương ứng số trang chưa đọc.

0,25 điểm

3 – 1 = 2 (phần)

Số trang đã đọc:

0,25 điểm

24: 2 = 12 (trang)

Quyển sách đó có số trang:

0,25 điểm

12 + 24 = 36 (trang)

Đáp số: 36 trang

0,25 điểm

Bài 4: Tính đúng mỗi phần cho: 0,5 điểm

a/ 4 x 2 x 25

= (4 x 25) x 2

= 100 x 2

= 200

b/ (9 x 8 – 12 – 5 x 12 ) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= (72 – 12 – 60 ) x ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 )

= 0

VI. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán - Ngày 18/4

1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

Câu 1: (1,0 điểm) Kết quả của phép tính 540 – 40 là:

A. 400

B. 500

C. 600

Câu 2: ( 1,0 điểm) Kết quả của phép tính 50g x 2 là:

A. 100g

B. 200g

C. 100

Câu 3: (1 điểm) Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là:

A. 9 lần

B. 9

C. 8 lần

Câu 4: (1 điểm) Tìm x, biết: 56: x = 8

A. x = 5

B. x = 6

C. x = 7

Câu 5: (1 điểm) 30 + 60: 6 = ... Kết quả của phép tính là:

A. 15

B. 40

C. 65

B. Tự luận: (5 điểm)

Câu 6: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 203 x 4

…………….. ……………..

…………….. ……………..

…………….. ……………..

b) 684: 6

…………….. ……………..

…………….. ……………..

…………….. ……………..

Câu 7. (3 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

2. Đáp án Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán

A. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Câu 6. (2,0 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a) 812

b) 114

Câu 7. (3,0 điểm):

Giải:

Buổi chiều cửa hàng bán được số mét vải là: ( 0,25 điểm)

412 – 282 = 130 (m) ( 0,75 điểm)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

412 + 130 = 542 ( m) ( 0,5 điểm)

Đáp số: 542 mét vải ( 0,25 điểm)

Bộ bài tập ôn tập ở nhà lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Đây là tài liệu hữu ích về Toán lớp 3, rất quan trọng trong chương trình lớp 3 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm và chú ý học chắc ngay từ đầu, để nâng cao trình độ học tập của mình.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3 có đáp án môn Toán - Nghỉ do dịch Corona (Từ 13/4 - 18/4). Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
8 4.039
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm