Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/03

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh

Bài tập tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch bệnh COVID-19 ngày 11/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Ôn tập tiếng Anh 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em ghi nhớ kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the odd one out.

1. A.penB. pencilC.henD.rubber
2. A.SundayB.SaturdayC.ThursdayD.nurse
3. A.windowB.kiteC.bikeD.like
4. A.hatB.catC.manD.may
5. A.noseB.foldC.oldD.toy

Task 2. Put the words in correct order:

1. school/ my/ are/ they/ things/.

->…………………………………………..

2. is/ a/ ?/ grandpa/doctor.

->…………………………………………..

3. is/?/what/this.

->…………………………………………..

4. are/my legs / these/ and/ arms.

->…………………………………………..

5. is/an/it/eraser.

->…………………………………………………….

6. What/ my/?/ is/ colour/ favourite.

->…………………………………………..

7. Dad / He’s / my

-> …………………………………………..

Task 3. Read and match:

1. Hello, Nam.

2. Do you have any pets?

3. Where’s my coat?

4. Is that your house?

a. It’s behind the door.

b. No, it isn’t. It’s his house.

c. Yes, I do.

d. Hi, Quan. How are you?

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - D

Task 2. Put the words in correct order:

1 - They are my school things.

2 - Is grandpa a doctor?

3 - What is this?

4 - These are my legs and arms.

5 - It is an eraser.

6 - What is my favorite colour?

7 - He's my Dad.

Task 3. Read and match:

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 11-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 3.816
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm