Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 05/03

Bài tập ở nhà lớp 3 môn Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 3 mới năm 2019 - 2020, phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 3 ngày 05/03 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em ghi nhớ kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Look and write. There is one example

Example: aferth → father

1. ahgdarnreft → _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. ermoth → _ _ _ _ _ _

3. tesisr → _ _ _ _ _ _

4. gardnermoth → _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Task 2. Read and write YES or NO.

Hi, I’m Nam. I am a student at Thuy An Primary School. This is my family. My grandfather is 70 years old. My grandmother is 65 years old. My father is 40 years old. My mother is 37 years old. And this is my sister. She is ten. She goes to school everyday.

0.

Nam is a pupil at Ha Long Primary School.

No

1.

His grandfather is seventy.

____

2.

His grandmother is sixty- five years old

____

3.

His father is forty.

____

4.

His mother is thirty- five years old.

____

5.

His sister goes to school everyday

____

Task 3. Read and match.

1. This is

2. How old

3. My father is

4. My sister is seven

a. is your grandfather?

b. years old

c. my grandmother.

d. young.

Task 4. Order the words.

1. is/ sister/ this/ my. Is/ ten/ She.

..............................................................

2. old/ is/ how/ grandfather/your?

...........................................................

3. young/ my/ mother/is/very.

….……………………………………..

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write. There is one example

1 - grandfather; 2 - mother; 3 - sister; 4 - grandmother

Task 2. Read and write YES or NO.

1 - Yes; 2 - Yes; 3 - Yes; 4 - No; 5 - Yes

Task 3. Read and match.

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

Task 4. Order the words.

1 - This is my sister. She is ten.

2 - How old is your grandfather?

3 - My mother is very young.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 05-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 5.249
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm