Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/04

Đề ôn tập tiếng Anh 3 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

Phiếu bài tập ngày 28/04 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Circle the odd one out.

1. A. oneB. twoC. threeD. first
2. A. hatB. glovesC. beanieD. cap
3. A. shouldersB. shirtC. skirtD. sock
4. A. sweaterB. T-shirtC. trousersD. blouse
5. A. jacketB. glassC. coatD. blouse
6. A. shoesB. slippersC. scarfD. sandals

Task 2. Choose and write.

1. He (is / are / am) _______ a doctor.

2. Are you wearing a baseball (hat/ cap/ beanie) _____________? - Yes, I am.

3. What are you (wear / wearing / worn) __________________? I’m wearing a red hat.

4. Is he wearing a (shorts / socks / shirt) ___________________? Yes, he is.

5. Are these your favorite hiking (boots / shoes / sandals) ____________? Yes, they are.

Task 3. Choose the correct answer.

1. What’s your name?

A. my name Hoa

B. her name is Hoa

C. I am Hoa.

2. What is this?

A. His name is Hien

B. it is a ruler.

C. it is an ruler.

3. Is this a bag?

A. Yes, it is

B. yes, isn’t.

C. no, it is.

4. What color is this?

A. It’s a book.

B. it’s orange

C. it’s a red.

5. Who’s she?

A. She is my mother

B. he’s my father.

C. she is an sister.

6. How are you?

A. I’m Peter.

B. he’s my brother

C. I’m fine.

7. What are these?

A. These is pens

B. they are pens

C. this is a pen.

8. How many books do you have?

A. Eight books

B. two book

C. one books

9. This is a ………..book

A. Green

B. a green

C. an green

10. Do …………. Make a mess.

A. Note

B. no

C. not

ĐÁP ÁN

Task 1. Circle the odd one out.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - C;

Task 2. Choose and write.

1 - is; 2 - cap; 3 - wearing; 4 - shirt; 5 - shoes;

Task 3. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

6 - C; 7 - B; 8 - A; 9 - A; 10 - C;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 28-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.065
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm