Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/05

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 3 có đáp án

Phiếu luyện tập môn tiếng Anh ngày 01/05 dành cho học sinh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 3 mới có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 thường gặp khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Order these words to make sentences

1. old/ you/ How/ are/ ?

How .......................................................................

2. your/ room/ bedroom/ to/ Is/ living/ next/ the/ ?

Is ………….………...…………………………………..………

3. sister/ does/ time/ do/ at/ What/ your/ break/ ?

What ………………………………………………….….………

4. like/ shirt/ but/ likes/ Ben’s/ doesn’t/ brother/ T-shirt/ he/ .

Ben’s …………….…………………………………………………

5. is/ room/ a/ and/ chairs/ dinning/ the/ There/ four/ table/ in/ .

There is …………...………………………………………………

Task 2. Read and write T (True) or F (False)

Hello, My name is Tony. I’m nine years old. I like playing football with my friends after school and at breaktime. I don’t like playing hide and seek. There are four people in my family: my parents, my sister and me. My father is a doctor. He works in the center hospital. My mother is a teacher. She works at my school – Green Star primary school. And my sister is a student in grade 5. I love my family very much.

1. Tony is nine years old.

2. He likes playing hide and seek with friends.

3. There are four people in his family.

4. His father is a doctor.

5. His mother works in a hospital.

6. His sister is a student in grade 5

Task 3. Circle the odd one out

1. A. oneB. appleC. fiveD. nine
2. A. fatherB. motherC. otherD. brother
3. A. bathroomB. kitchenC. gardenD. bed
4. A. grandpaB. policeC. workerD. pilot
5. A. skirtB. sleepC. shirtD. socks
6. A. tennisB. basketballC. swimD. badminton

ĐÁP ÁN

Task 1. Order these words to make sentences

1- How old are you?

2 - Is your bedroom next to the living room?

or: Is the living room next to your bedroom?

3. What does your sister do at break time?

4. Ben’s brother likes T-shirt but he doesn’t like shirt.

or: Ben’s brother likes shirt but he doesn’t like T-shirt.

5. There is a table and four chairs in the dining room.

Task 2. Read and write T (True) or F (False)

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - T; 5 - F; 6 - T;

Task 3. Circle the odd one out

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - C;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 01-05. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 432
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm