Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

Phiếu bài tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Bài ôn tập trong thời gian nghỉ dịch bệnh môn tiếng Anh 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 3 giúp các em nhắc lại kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and complete.

Grandmother; Woman, she, nice, sixty,

Nam: Who's that (1)………….. ?

Tom: She's my ……………(2) .

Nam: How old is…………………. (3) ?

Tom: She is (4)…………. years old.

Nam: She looks old and ………………(5) !

Tom: Thank you.

Task 2: Put the words in order

1. her/ what/ is/ name?

……………………………………………………………

2. your/ family/ is/ big?

……………………………………………………………

3. No/ isn’t/ it. Is/ small/ it

…………………………………………………………

4. is/ my/ father/ that

…………………………………………………………………….

5. name/ is/ what/ his?

………………………………………………………………

6. old/ are/ how/ you?

……………………………………………………………………..

7. brother/ tall/ my/ is.

……………………………………………………………

8. is/ beautiful/ sister/ your?

……………………………………………………………

9. is/ teacher/ my/ this.

……………………………………………………………

10. your/ friend/ slim/ is/ close?

………………………………………………………

Task 3. Read and answer the question

Hello! My name’s Lucy. I live in Japan. This is a picture of my family. This is my mother. Her name is Akiko. She is 38 years old. And this is my father. He is 44 years old and his name is Tom. My parents have three children: my older sister, my little brother and me. This is my sister, Jenny. She is 16 years old. And this is John. John is my brother. The last is me. I am nine years old.

1. Does Lucy live in Viet Nam?

....................................................................................

2. How old is Akiko?

....................................................................................

3. Who is Tom ?

....................................................................................

4. How many children do Lucy’s parents have?

....................................................................................

5. Who is John?

.................................................................................…

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and complete.

1 - woman; 2 - grandmother; 3 - she; 4 - sixty; 5 - nice

Task 2: Put the words in order.

1 - What is her name?

2 - Is your family big?

3 - No, it isn't. It is small.

4 - That is my father.

5 - What is his name?

6 - How old are you?

7 - My brother is big.

8 - Is your sister beautiful?

9 - This is my teacher.

10 - Is your close friend slim?

Task 3. Read and answer the question

1 - No, she doesn't.

2 - She is 38 years old.

3 - He is Lucy's father.

4 - They have three.

5 - He is Lucy's (little) brother.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 06-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 4.285
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm