Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/04

Đề ôn tập ở nhà dành cho học sinh lớp 3 môn tiếng Anh

Phiếu bài tập về nhà môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án ngày 11/04 nằm trong bộ đề tổng hợp bài tập tiếng Anh 3 mới trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 3 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Reorder the words.

1. her/ what/ is/ name? ……………………………………………………………

2. your/ family/ is/ big? ……………………………………………………………

3. No/ isn’t/ it. Is/ small/ it …………………………………………………………

4. is/ my/ father/ that. …………………………………………………………………….

5. name/ is/ what/ his? ………………………………………………………………

6. old/ are/ how/ you? ……………………………………………………………………..

7. brother/ tall/ my/ is. ……………………………………………………………

8. is/ beautiful/ sister/ your? ……………………………………………………………

9. is/ teacher/ my/ this. ……………………………………………………………

10. your/ friend/ slim/ is/ close? ………………………………………………………

Task 2. Complete the sentence. Some words can use twice.

Meet / you / is / am/ your / that / my / big.

A: I ……1……. Mai . What’s ………2…… name?

B: My name ………3…….. Lan. Who’s she?

A: She ……4……. Ly. She is ………5……… friend.

B: Nice to ………6…….you, Ly.

A: Nice to ………7……….you, too. …………8………. Is my school.

B: Oh, it is ………9………

A: Goodbye, Lan.

B: Bye, See ………10……..later.

Task 3. Match

A

B

1. How do you spell your name?

a. No, you can’t.

2. May I come in, Sir?

b. Bye.

3. What’s that?

c. I play hide-and-seek.

4. Goodbye

d. T-O-N-Y.

5. What do you do at break time?

e. It’s a book.

ĐÁP ÁN

Task 1. Reorder the words.

1 - What is your name?

2 - Is your family big?

3 - No, it isn't. it is small.

4 - That is my father.

5 - What is his name?

6 - How old are you?

7 - My brother is tall.

8 - Is your sister beautiful?

9 - This is my teacher.

10 - Is your close friend slim?

Task 2. Complete the sentence. Some words can use twice.

1 - am; 2 - your; 3 - is; 4 - is; 5 - my;

6 - meet; 7 - meet; 8 - That; 9 - big; 10 - you;

Task 3. Match

1 - d; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - c;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 11-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 2.044
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm