Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Nghỉ do dịch Corona (Từ 27/4 - 01/5)

Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Nghỉ do dịch Corona (Từ 27/4 - 01/5) giúp các thầy cô ra bài tập về nhà môn Toán 3 cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 trong thời gian các em được nghỉ ở nhà.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 27/4

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a. (768 – 3 × 142) : 6 =

b. 8706 – 475 + 254 × 3 =

c. 760 × 9 : 2 – 254 × 3 =

d. 7890 – 840 – 4320 : 9 =

Bài 2: Tìm x

a. 954 + x = 1548

b. x : 8 = 452 (dư 7)

c. x = 452 x 8 + 7

d. (x + 4918) : 2 = 2482 × 2

Bài 3: Đội Một sửa được 1245 mét đường, đội Một sửa được ít hơn đội Hai 153m đường nhưng nhiều hơn đội Ba 835 m đường. Hỏi cả ba đội sửa được tất cả bao nhiêu mét đường?

Bài 4: Trong kho có 8974 ki-lô-gam thóc. Người ta xuất kho thóc 2 lần, mỗi lần 2415 ki-lô-gam. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 5:

Một cửa hàng ngày đầu bán được 1384 ki-lô-gam xi măng, ngày thứ hai bán gấp hai lần ngày đầu, ngày thứ ba bán được bằng một nửa số xi măng của hai ngày đầu. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam xi măng?

Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

20kg =……….. gam 36 tấn =……. tạ

1000g =….. kg 2000kg =….. tạ

Bài 7. Mỗi tuần có 7 ngày, hỏi:

  • 7 tuần có bao nhiêu ngày?
  • 140 ngày bằng bao nhiêu tuần?
  • 200 ngày bằng bao nhiêu tuần?

Bài 8: Trường Hòa Bình có số học sinh là số lớn nhất có 3 chữ số và ít hơn trường Sơn La 126 học sinh. Hỏi cả hai trường có bao nhiêu học sinh?

2. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 28/4

Bài 1: Tính nhẩm:

6 x 6 = 35 : 7 = 7 x 5 = 6 x 7 =

7 x 7 = 48 : 6 = 35 : 5 = 42 : 6 =

5 x 9 = 49 : 7 = 35 : 7 = 42 : 7 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

5573 + 2687 4478 - 996 687 x 9 6490 : 9

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

6m 5dm = …….dm 1m 65cm = ………cm

3m 3dm =……..dm 5m 12 cm= ……….cm

2m 9dm= ……..dm 2m 2cm = …………cm

Bài 4: Tìm số bị chia trong phép chia cho 8, biết thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất có thể có được.

Bài 5: Một cửa hàng có 8 hộp bút chì như nhau đựng tổng cộng 448 cây bút chì. Hỏi 4 hộp bút chì như thế có bao nhiêu cây bút chì?

Bài 6: Tìm x:

a. x x 8 = 240 x 3

b. x : 7 = 300 – 198

c. x – 271 = 729: 9

Bài 7:

a. Một số khi nhân với 6 rồi cộng với 157 thì được 769. Tìm số đó.

b. Tìm một số khi chia cho 8 rồi cộng với 210 thì được 315.

3. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 29/4

Câu 1. Số chín nghìn tám trăm mười hai viết là:

A. 92

B. 902

C. 9812

D.912

Câu 2. Số liền trước số 7895 là:

A. 6895

B. 8895

C. 7894

D. 7896

Câu 3. Chu vi hình vuông là 96 cm. Độ dài cạnh hình vuông là:

A. 30cm

B. 30cm

C. 24cm

D. 48cm

Câu 4. Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

D. 5 lần

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

a. 2017+ 2195

b. 4309 – 815

c. 1305 x 7

d. 1537: 4

Câu 6: Tính giá trị các biểu thức sau:

(1060 + 151) x 8…………………………

1302 x (37 - 29) ………………………………

120 : (36 : 6) ……………………

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

2 dam 4m = .......m;

7 hm 50 m =.......m ;

17 hm 5 dam = ........dam

4. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 30/4

Câu 1. Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 102

B. 101

C. 123

D. 100

Câu 2. Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:

A. 210

B. 220

C. 120

D. 420

Câu 3: Tìm X

X - (232+142) = 3241

X + 124 = 351

X x 9 = 981

X : 7 = 143

Câu 4: Buổi sáng cửa hàng gạo của bán được 1275 kg gạo, buổi chiều số gạo bán được giảm 3 lần. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu gạo?

Bài giải

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

Câu 5: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 128cm. Chiều rộng miếng bìa là 24 cm. Tính chiều dài miếng bìa đó.

Bài giải

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

Câu 6: Tìm một số khi chia cho 8 rồi cộng với 210 thì được 315.

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

5. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 01/5

Câu 1. Đổi 3km 12m =………………….m. Số điền vào chỗ chấm là

A. 312

B. 3012

C. 36

D. 3120

Câu 2. 4 giờ 9 phút = ………….phút

A. 49 phút

B. 409 phút

C. 249 phút

D. 13 phút

Câu 3: Điền dấu >;< ; = thích hợp vào chỗ trống:

a) 1230 ..........928 + 268 3425..........3012 + 413

b) 32 m + 425 cm..... 40 m; 1 km..... 287m + 678m ;

Câu 4: Viết lại các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8654; 9645; 8564; 8546: …………………………

b) 6097; 6079; 6154; 6275: ………………………..

c) 1098; 1287; 1209; 1412: ………………………..

Câu 5: Toàn có hai túi bi, túi thứ nhất đựng 324 viên. Túi thứ hai có số bi bằng nửa túi thứ nhất. Hỏi khi ấy túi thứ nhất nhiều hơn túi thứ hai bao nhiêu viên bi?

Bài giải

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

Câu 6: Tìm số biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần rồi đem trừ đi 500 thì được 74.

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

................…………………………………………………………………

Bộ bài tập ôn tập ở nhà lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Các bậc phụ huynh nên có phương pháp dạy học tốt nhất cho các em học sinh có thể tham khảo và áp dụng để học tập hiệu quả, không bị lãng phí thời gian khi nghỉ học phòng dịch. Phụ huynh cũng cần theo sát con trong cả quá trình để phát huy hiệu quả tích cực việc học tập tại nhà của các em.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Nghỉ do dịch Corona (Từ 27/4 - 01/5). Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 894
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm