Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/03

Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 3 ngày 27/3 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 3 trong thời gian phòng chống dịch bệnh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập dưới nhiều hình trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the odd one out.

1. A. fourB. eightC. meetD. nine
2. A. heB. motherC. fatherD. brother
3. A. classroomB. bedroomC. kitchenD. living room
4. A. upB. standC. inD. on
5. A. SheB. heC. youD. it
6. A. AlanB. PeterC. hiD. Linda
7. A. bookB. teacherC. eraserD. ruler
8. A. HowB. good nightC. whatD. where
9. A. myB. weC. sheD. they
10. A. speakB. smallC. closeD. stand

Task 2. Match

1. What’s your name?

a. Nice to meet you, too.

2. Is your book big?

b. I’m fine, thanks.

3. Nice to meet you

c. See you later

4. How are you today?

d. Yes, it is.

5. Goodbye

e. My name’s nga

Task 3. Reorder the words.

1. My / this / school / is.

2. Please / go / out / may / I ?

3. Name / what/ your / is?

4. Up / stand / please.

5. Nice / meet / to / you.

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the odd one out.

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - C; 6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - A; 10 - B;

Task 2. Match

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - b; 5 - c

Task 3. Reorder the words.

1 - This is my school.

2 - May I go out please?

3 - What is your name?

4 - Stand up please.

5 - Nice to meet you.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 27-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.175
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm