Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 - Ngày 27/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 - Ngày 27/03 là bài tập tự ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 4 tháng 3/2020. Đây là bài tập trực tuyến có đáp án gồm nhiều dạng bài tập khác nhau như sắp xếp câu, nối câu, chọn từ không cùng nhóm... giúp các em ôn luyện hiệu quả trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Để giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ tài liệu trực tuyến phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 3 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 cho các em học sinh luyện tập. Tài liệu được để dưới dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả sau khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 27-03.

Tham khảo thêm:

 • Task 1. Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Task 2. Match

  1. What’s your name?

  a. Nice to meet you, too.

  2. Is your book big?

  b. I’m fine, thanks.

  3. Nice to meet you

  c. See you later

  4. How are you today?

  d. Yes, it is.

  5. Goodbye

  e. My name’s nga

 • 1 -
  Chỉ điền đáp án là các chữ cái a, b, c.... tương ứng với đáp án đúng
  e
 • 2 -
  d
 • 3 -
  a
 • 4 -
  b
 • 5 -
  c
 • Task 3. Reorder the words.
 • 1. My / this / school / is.
  This is my school.
 • 2. Please / go / out, / may / I ?
  May I go out, please?
 • 3. Name / what/ your / is?
  What is your name?
 • 4. Up, / stand / please.
  Stand up, please.
 • 5. Nice / meet / to / you.
  Nice to meet you.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 387
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm