Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 - Ngày 26/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 - Ngày 26/03 là bài tập tự ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 4 tháng 3/2020. Đây là bài tập trực tuyến có đáp án gồm nhiều dạng bài tập khác nhau như sắp xếp câu, nối câu, chọn đáp án đúng... giúp các em ôn luyện hiệu quả trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Nhằm mang tới cho các em học sinh kênh học tập online hữu ích trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ tài liệu trực tuyến phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 3 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 cho các em học sinh luyện tập. Tài liệu được để dưới dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả sau khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 25-03

Tham khảo thêm:

 • Task 1. Choose the correct answer.
 • 1. ………………………… I go out?
 • 2. ……………………….. is Linda.
 • 3. Lan is my friend,………………………..
 • 4. What is ……………………… name?
 • 5. Sit ……………….., please.
 • 6. It …………… Sao Mai school.
 • Task 2. Reorder the words.
 • 1. Is / what / his / name?
  What is his name?
 • 2. My / house / this / is.
  This is my house.
 • 3. Are / they / small.
  They are small.
 • 4. Are / two / books / there / my / in / room.
  There are two books in my room.
 • 5. Ten / am / I .
  I am ten.
 • 6. To / you / meet / nice.
  Nice to meet you.
 • 7. Is / my / this / family.
  This is my family.
 • Task 3. Match

  1. What is its name?

  a. Yes, it is

  2. Hi. I’m Lien

  b. Sure

  3. Good morning

  c. Good morning, Tony

  4. Is your pen big?

  d. It’s Le Quy Don school

  5. May I go out?

  e. Hello. I’m Lyn

 • 1 -
  d
 • 2 -
  e
 • 3 -
  c
 • 4 -
  a
 • 5 -
  a
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 350
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Xem thêm