Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 ngày 25/03

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 ngày 25 - 03 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona (COVID-19) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập môn tiếng Anh 3 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 3 khác nhau chắc chắn sẽ là tài liệu luyện tập tiếng Anh 3 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Điền một từ thích hợp vào mỗi khoảng trống rồi trả lời các câu hỏi theo sau

This (1)__________ my school. It is big (2)__________ nice. Those (3)__________ trees and (4)__________ is my classroom. These are my friends. They play (5)__________ and seek at break time. I love my school.

Câu hỏi:

6. Is this your school?

.........................................................................

7. Is it small? .

........................................................................

8. Are those trees?

.........................................................................

9. What do your friends do at break time?

.........................................................................

10. Do you love your school?

.........................................................................

Task 2. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. my/ is/ sister/ years/ five/ old.

.........................................................................

2. name/ your/ What/ is/ brother's?

.........................................................................

3. school/ new/ my/ is/ library.

.........................................................................

4. Is / the / that / bathroom.

…………………………………………………

5. There / a / is / in / lamp / room / the.

…………………………………………………

6. Your / what / father’s name / is?

…………………………………………………

7. Old / years / he / 9 / is.

…………………………………………………

8. Bed / my / small / is.

…………………………………………………

Task 3. Tìm lỗi sai và sửa.

1. She like skating

...............................................................

2. My close friend and I am ten years old.

.............................................

3. How old are he?

……………………………….

ĐÁP ÁN

Task 1. Điền một từ thích hợp vào mỗi khoảng trống rồi trả lời các câu hỏi theo sau

1 - is; 2 - and; 3 - are; 4 - This; 5 - hide

6 - Yes, it is.

7 - No, it isn't/

8 - Yes, they are.

9 - They play hide and seek.

10 - Yes, I do.

Task 2. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1 - My sister is five years old.

2 - What is your brother's name?

3 - My school library is new.

4 - That is the bathroom.

5 - There is a lamp in the room.

6 - What is your father's name?

7 - He is 9 years old.

8 - My bed is small.

Task 3. Tìm lỗi sai và sửa.

1 - like thành likes;

2 - am thành are;

3 - are thành is;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 25-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 4.616
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm