Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/04

Bài tập ôn tập ở nhà ngày 18/04 môn tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập lớp 3 môn tiếng Anh ngày 18/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án với nội dung nằm trong SGK tiếng Anh 3 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Hoàn thành câu dưới đây.

1. Is this a penc _ l?

2. This is _ doll.

3. _ ice to meet you.

4. No, it is n _ t.

5. Is this a penc_l ?

6. My name _ _ Peter.

7. My _ame is Alice.

8. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

9. Look at the boa_d

10. This is my r_ler.

11. This is a do_l.

12. I_ is a pencil.

13. Is this _ chair ?

14. Listen t_ the teacher.

15. Go_ _ morning, students.

16. L_ ok at the board!

17. Nice to me _ t you.

Task 2. Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. This ……………a house.

A. are

B. is

C. you

D. her

2. I ….. Andy

A. are

B. am

C. is

D. you

3. You …….. Long

A. is

B. be

C. are

D. am

4. This ……………..a desk.

A. is

B. are

C. you

D. he

5. She………………….Mary.

A. am

B. is

C. are

D. he

6. This is …………….ruler.

A. a

B. an

C. and

D. end

7. Hello, …………….Sean.

A. you

B. am

C. I’m

D. I

8. What’s ………name ?

A. she

B. he

C. you

D. her

9. This isn’t ………………..bag.

A. he’s

B. his

C. me’s

D. you’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. w

B. t

C. r

D. q

ĐÁP ÁN

Task 1. Hoàn thành câu dưới đây.

1. Is this a pencil?

2. This is a doll.

3. Nice to meet you.

4. No, it is not.

5. Is this a pencil ?

6. My name is Peter.

7. My name is Alice.

8. I’m fine, thank you.

9. Look at the board

10. This is my ruler.

11. This is a doll.

12. It is a pencil.

13. Is this a chair ?

14. Listen to the teacher.

15. Good morning, students.

16. Look at the board!

17. Nice to meet you.

Task 2. Chọn câu trả lời đúng nhất:

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

6 - A; 7 - C; 8 - D; 9 - B; 10 - C;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 18-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.671
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm