Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/04

Phiếu bài tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh ngày 20/04

Nằm trong bộ đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3, phiếu bài tập ngày 20/04 môn Anh 3 có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng Anh lớp 3 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

1. a: Hello! What’s your name?

b: …………………………………………..

A. He is Andy

B. I Andy

C. My name’s Andy

D. My name Andy

2. Câu nào sau đây là đúng

A. Am hello Andy I

B. Hello Andy I am

C. Hello I Andy am

D. Hello, I am Andy

3. Câu nào sau đây là đúng

A. What is your name?

B. Name your whats

C. What your name?

D. whats your name?

4. Câu nào sau đây là đúng

A. Is name John my

B. My name is John

C. My name John

D. My name John is

5. Let’s ……………………..

A. Name

B. John

C. Andy

D. Go

6. ………………………….. go!

A. Let

B. Lets

C. Let’

D. Let’s

7. Khi tan học em chào cô giáo như thế nào?

A. Good

B. Hello

C. Hi

D. Goodbye

8. Khi gặp bạn Lisa em chào như thế nào?

A. Lisa!

B. Hi, Lisa

C. Bye Lisa

D. Hello

9. Muốn biết tên bạn nào đó em hỏi như thế nào?

A. What’s your name?

B. What is you name?

C. What your name?

D. Whats your name?

10. Khi một bạn nói “rất vui được gặp bạn” thì em trả lời như thế nào?

A. Nice to meet you, to

B. Nice to met you, too

C. Nice too meet you, too

D. Nice to meet you, too

11. Một cái bàn viết như thế nào?

A. A desk

B. a cat

C. a book

D. an desk

12. Một quyển sách viết như thế nào?

A. An pen

B. books

C. a pen

D. a book

13. Một cái bút chì viết như thế nào?

A. A book

B. a pen

C. a pencil

D. chairs

14. Một cục tẩy viết như thế nào?

A. A eraser

B. erasers

C. an eraser

D. a cat

15. Một cái bút mực viết như thế nào?

A. Book

B. a pencil

C. a pen

D. a ruler

16. Một cái ghế viết như thế nào?

A. A chair

B. a pen

C. a book

D. a pencil

17. Một cặp sách viết như thế nào?

A. A bag

B. a pen

C. a pens

D. book

18. Một cái thước kẻ như thế nào?

A. A ruler

B. rulers

C. a book

D. a pen

19. Từ con mèo viết như thế nào?

A. A chair

B. a cat

C. a ruler

D. desk

20. Từ xin chào viết như thế nào?

A. Goodbye

B. hello

C. a book

D. a pen

ĐÁP ÁN

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

6 - D; 7 - D; 8 - B; 9 - A; 10 - D;

11 - A; 12 - D; 13 - C; 14 - C; 15 - C:

16 - A; 17 - A; 18 - A; 19 - B; 20 - B;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 20-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 942
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm