Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/04

Bài tập ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 Ngày 17/04

Phiếu bài tập ngày 17/04 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 3 mới giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Circle the odd one out:

1.Mother student grandfather sister
2.Big eraser pen crayon
3.Bedroom kitchen bathroom library
4.She he bedroom They
5.Sunny windy snowy tortoise
6.Am weather are is
7.Dog bird fish doll
8.Ship doll robot get

Task 2.Select and circle A, B or C:

1.What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A.doing

B. making

C. playing

2.Has she got any pet? – No, she_____.

A.has

B. hasn’t

C. haven’t

3.How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A.chair

B. chairs

C. x

4.What’s Mai doing? – She ______.

A.play cycling

B. cycling

C. cycles

5.How old is your_______? – He’s thirty-four.

A.sister

B. mother

C. father

6.What is the———- today?

A.activity

B. colour

C. weather

7.——— many cats do you have?

A.Why

B. How

C. What

8.what _____ are your dogs? – They are black and white.

A. colour

B. Sunny

C. yellow

Task 3. Thêm chữ cái để tạo thành từ đúng:

1. St _ nd up!

2. See _ _ _ again

3. Ei _ ht

4. Tab _ e

5. School-b ­_ g

6. Th _ ee

7. T _ ank you very much

8. no_ebook

9. Hi, Alice. I _ _ Tommy

10. Teach _ r

11. Hi. How _ _ _ you?

12. Tab_ e

13. C_air

14. Wh _ t is this?

15. Lis _ en to me, please.

16. Let’s sing a s _ ng.

17. Bye. See you late _.

ĐÁP ÁN

Task 1. Circle the odd one out:

1 - student; 2 - big; 3 - library; 4 - bedroom;

5 - tortoise; 6 - weather; 7 - doll; 8 - get;

Task 2.Select and circle A, B or C:

1 - C; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - C; 6 - C; 7 - B; 8 - A;

Task 3. Thêm chữ cái để tạo thành từ đúng:

1. Stand up!

2. See you again

3. Eight

4. Table

5. School-bag

6. Three

7. Thank you very much

8. notebook

9. Hi, Alice. I am Tommy

10. Teacher

11. Hi. How are you?

12. Table

13. Chair

14. What is this?

15. Listen to me, please.

16. Let’s sing a song.

17. Bye. See you later.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 17-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.113
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm