Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/03

Bài ôn tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 ngày 24/03

Phiếu bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 mới ngày 24/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới trong thời gian nghỉ dịch Corona do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 3 mới giúp các em nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 3 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Khoanh vào từ có cách phát âm khác trong nhóm

01. A. go

B. open

C. close

D. toy

02. A. brother

B. here

C. teacher

D. father

03. A. balls

B. dolls

C. ships

D. pens

04. A. name

05. A. this

B. table

B. five

C. have

C. nice

D. way

D. nine

Task 2. Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống

Hi; name's; Linda; How; What's; Nice

Linda: (1) ______, I’m Linda. (2) _________ your name?

Mai: Hello, my (3) _________ Mai. Nice to meet you, (4) _________.

Linda: (5) __________ to meet you, too.

Mai: (6) _________ do you spell your name?

Linda: L-I-N-D-A.

Task 3. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. Your/ what/ is/ name?

………………………………………………………………………………………

2. To/ you/ nice/ meet.

………………………………………………………………………………………

3. Are/ how/ you?

………………………………………………………………………………………

4. Fine/ thank/ you/ I’m.

………………………………………………………………………………………

5. My/ is/ she/ friend.

………………………………………………………………………………………

6. Is/ this/ new/ my/ school.

………………………………………………………………………………………

7. Your/ is/ book/ small.

………………………………………………………………………………………

8. Out/ may/ go/ I?

………………………………………………………………………………………

9. Your/ close/ please/ book.

………………………………………………………………………………………

10. Please/ your/ open/ book.

………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Khoanh vào từ có cách phát âm khác trong nhóm

1 - D; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

Task 2. Đọc và điền từ thích hợp vào chỗ trống

1 - Hi; 2 - What's; 3 - name's; 4 - Linda; 5 - Nice; 6 - How

Task 3. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1 - What is your name?

2 - Nice to meet you.

3 - How are you?

4 - I'm fine, thank you.

5 - She is my friend.

6 - This is my new school.

7 - Your book is small.

8 - May I go out?

9 - Close your book, please.

10 - Open your book, please.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 24-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3

    Xem thêm