Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 26/03

Phiếu bài tập môn tiếng Anh 3 mới ngày 26/03

Đề ôn tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Corona ngày 26/03 dành cho học sinh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát SGK tiếng Anh 3 mới giúp các em ghi nhớ kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer.

1. ………………………… I go out?

A. My

B. May

C. Can

2. ……………………….. is Linda.

A. He

B. It

C. She

3. Lan is my friend,………………………..

A. That

B. Thanks

C. Too

4. What is ……………………… name?

A. It

B. Its

C. She

5. Sit ……………….., please.

A. Down

B. Up

C. On

6. It …………… Sao Mai school.

A. Is

B. Are

C. Am

Task 2. Reorder the words.

1. Is / what / his / name?

………………………………………………………………………………………

2. My / house / this / is.

………………………………………………………………………………………

3. Are / they / small.

………………………………………………………………………………………

4. Are / two / books / there / my / in / room.

………………………………………………………………………………………

5. Ten / am / I .

………………………………………………………………………………………

6. To / you / meet / nice.

………………………………………………………………………………………

7. Is / my / this / family.

………………………………………………………………………………………

8. Today / what / the / weather / is / like?

………………………………………………………………………………………

9. Cars / do / you / any / have?

………………………………………………………………………………………

10. School / your / is / big?

………………………………………………………………………………………

Task 3. Match

1. What is its name?

a. Yes, it is

2. Hi. I’m Lien

b. Sure

3. Good morning

c. Good morning, Tony

4. Is your pen big?

d. It’s Le Quy Don school

5. May I go out?

e. Hello. I’m Lyn

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - C; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - A;

Task 2. Reorder the words.

1 - What is his name?

2 - This is my house.

3 - They are small.

4 - There are two books in my room.

5 - I am ten.

6 - Nice to meet you.

7 - This is my family.

8 - What is the weather like today?

9 - Do you have any cars?

10 - Is your school big?

Task 3. Match

1 - d; 2 - e; 3 - c; 4 - a; 5 - a;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 26-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 3.139
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm