Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 29/04

Bài luyện tập tiếng Anh 3 mới ngày 29/04

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 có đáp án năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em ôn tập các kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Circle the odd-one-out.

1. A. gateB. fenceC. beautifulD. garage
2. A. bedroomB. behindC. bathroomD. living room
3. A. comeB. seeC. cleanD. dining room
4. A. over thereB. niceC. bigD. small
5. A. pondB. gardenC. aroundD. tree

Task 2. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1. Is there a pond ____________ the garden?

A. in

B. on

C. from

D. of

2. The gate ____________ the house is green.

A. at

B. on

C. from

D. of

3. Is there fence in front ____________ the house?

A. at

B. of

C. from

D. to

4. Do you play hide-and-seek ____________break time? _ Yes, we do.

A. from

B. in

C. at

D. on

5. We often cook meals in the____________ .

A. kitchen

B. bathroom

C. bedroom

D. garage

Task 3. Put the words in order. Then read aloud.

1. house/ is/ way/ clean/ / This/ I/ my/. /

.......................................................................................................

2. is/ not/ fence/ house/ There/ any/ around/ my/. /

.......................................................................................................

3. garden/ house/ Is/ a/ your/ there/ behind/? /

.......................................................................................................

4. my/ This/ a/ of/ bedroom/ is/ picture/. /

......................................................................................................

5. is/ a/ near/ house/ There/ garage/ my/. /

.......................................................................................................

6. in/ There/ some/ garden/ are/ trees/ the/. /

.......................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Circle the odd-one-out.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Task 2. Circle A, B, C or D to finish the sentences.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

Task 3. Put the words in order. Then read aloud.

1 - This is way I clean my house.

2 - There is not any fence around my house.

3 - Is there a garden behind your house?

4 - This is a picture of my bedroom.

5 - There is a garage near my house.

6 - There are some trees in the garden.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 29-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 427
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm