Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 1

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 1 bao gồm đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ ở nhà để các em không bị quên kiến thức đã được học.

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

I-Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 đ

Bài 1: Đọc số sau XX:

A. Mười

B. Hai mươi

C. Mười hai

D. Mười lăm

Bài 2: Giá trị của biểu thức 315 + 126: 3 là bao nhiêu?

A. 257

B. 357

C. 147

D. 247

Bài 3. Chữ số 8 trong số 1896 có giá trị là bao nhiêu?

A . 8

B. 80

C. 800

D. 8000

Bài 4. Chữ số hàng chục nghìn trong số 79356 là:

A. 6

B. 5

C. 9

D. 7

Câu 5: Một cái sân hình vuông có cạnh là 6 m. Hỏi diện tích cái sân đó là bao nhiêu mét vuông?

A. 24 m2

B. 20 m2

C. 30 m2

D. 36 m2

Câu 6: 5m 5cm= ...cm

A. 55

B. 505

C. 550

D. 505cm

II-Tự luận: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 67538 + 4255

b/ 89354 - 76329

c/ 13246 5

d/ 56712: 8

Bài 2: ( 1 điểm) Đặt Tìm x

a) 2867 - x = 2 388

b) 189: x = 9

Bài 3: ( 1 điểm) Tính giá trị biểu thức

a) 89 x 2 + 130 =

b) 832 - 816: 8 =

Bài 4: ( 1,5 điểm)

Một thư viện có 7 260 quyển truyện xếp đều vào 6 thùng. Hỏi 4 thùng như thế xếp được bao nhiêu quyển truyện?

Tóm tắt

Bài giải

Bài 5: (1 điểm)

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng \frac{1}{3} chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Tóm tắt

Bài giải

Bài 6: (0,5 điểm): Tính nhanh giá trị của biểu thức:

56 x 9 - 56 x 3 - 56 x 4 - 56

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Đáp án Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

B

C

C

D

B

II-Tự luận: (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

a/ 71793

b/ 13025

c/ 66230

d/7089

Bài 2: Tìm x (1 điểm)

a) 2867 - x = 2 388

x = 2867 - 2 388

x = 479

b) 189: x = 9

x = 189: 9

x = 21

Bài 3: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức

a) 89 x 2 + 130 = 178 + 130

= 308

b) 832 - 816: 8 = 832 - 102

= 730

Bài 4: (1,5 điểm)

Số sách xếp vào một thùng là:

7260: 6 = 1210 (quyển)

Số sách xếp vào 4 thùng là:

1210 x 4 = 4840 (quyển)

Đáp số: 4840 quyển

Bài 5: (1 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

12: 3 = 4 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

12 x 4 = 48 (m2)

Đáp số: 48 (m2)

Bài 6: ( 0,5 điểm)

56 x 9 - 56 x 3 - 56 x 4 - 56 = 56 x ( 9 - 3 - 4 - 1)

= 56 x 1

= 56

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 1. Ngoài Bài tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
30 6.880
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm