Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 1

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 1 bao gồm đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ ở nhà để các em không bị quên kiến thức đã được học.

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

I-Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 đ

Bài 1: Đọc số sau XX:

A. Mười

B. Hai mươi

C. Mười hai

D. Mười lăm

Bài 2: Giá trị của biểu thức 315 + 126: 3 là bao nhiêu?

A. 257

B. 357

C. 147

D. 247

Bài 3. Chữ số 8 trong số 1896 có giá trị là bao nhiêu?

A . 8

B. 80

C. 800

D. 8000

Bài 4. Chữ số hàng chục nghìn trong số 79356 là:

A. 6

B. 5

C. 9

D. 7

Câu 5: Một cái sân hình vuông có cạnh là 6 m. Hỏi diện tích cái sân đó là bao nhiêu mét vuông?

A. 24 m2

B. 20 m2

C. 30 m2

D. 36 m2

Câu 6: 5m 5cm= ...cm

A. 55

B. 505

C. 550

D. 505cm

II-Tự luận: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 67538 + 4255

b/ 89354 - 76329

c/ 13246 5

d/ 56712: 8

Bài 2: ( 1 điểm) Đặt Tìm x

a) 2867 - x = 2 388

b) 189: x = 9

Bài 3: ( 1 điểm) Tính giá trị biểu thức

a) 89 x 2 + 130 =

b) 832 - 816: 8 =

Bài 4: ( 1,5 điểm)

Một thư viện có 7 260 quyển truyện xếp đều vào 6 thùng. Hỏi 4 thùng như thế xếp được bao nhiêu quyển truyện?

Tóm tắt

Bài giải

Bài 5: (1 điểm)

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng \frac{1}{3} chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng đó?

Tóm tắt

Bài giải

Bài 6: (0,5 điểm): Tính nhanh giá trị của biểu thức:

56 x 9 - 56 x 3 - 56 x 4 - 56

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Đáp án Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

B

C

C

D

B

II-Tự luận: (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

a/ 71793

b/ 13025

c/ 66230

d/7089

Bài 2: Tìm x (1 điểm)

a) 2867 - x = 2 388

x = 2867 - 2 388

x = 479

b) 189: x = 9

x = 189: 9

x = 21

Bài 3: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức

a) 89 x 2 + 130 = 178 + 130

= 308

b) 832 - 816: 8 = 832 - 102

= 730

Bài 4: (1,5 điểm)

Số sách xếp vào một thùng là:

7260: 6 = 1210 (quyển)

Số sách xếp vào 4 thùng là:

1210 x 4 = 4840 (quyển)

Đáp số: 4840 quyển

Bài 5: (1 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

12: 3 = 4 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

12 x 4 = 48 (m2)

Đáp số: 48 (m2)

Bài 6: ( 0,5 điểm)

56 x 9 - 56 x 3 - 56 x 4 - 56 = 56 x ( 9 - 3 - 4 - 1)

= 56 x 1

= 56

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 1. Ngoài Bài tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
23 3.882
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ở nhà lớp 3 Xem thêm