Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 19 Online

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao

Để giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán được học theo từng tuần, VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 nâng cao Tuần 19 Online. Đây là bài tập nâng cao môn Toán dành cho các bạn học sinh có học lực khá giỏi, giúp các em làm quen và biết cách giải các bài toán khó lớp 4.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 19 là đề trực tuyến, cho phép các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Số gồm chín nghìn, hai trăm, năm chục và sáu đơn vị được viết là:
 • Câu 2: Số lẻ bé nhất có bốn chữ số khác nhau là:
 • Câu 3: Chữ số hàng trăm của số 5920 là số:
 • Câu 4: Cho tổng 3000 + 2. Số được tạo thành là:
 • Câu 5: Số tròn chục thích hợp để điền vào chỗ chấm 4682 < …. < 4695 là:
 • II. Phần tự luận
  Viết Đọc
  3923 Ba nghìn chín trăm hai mươi ba
    Bốn nghìn sáu trăm tám mươi bảy
    Hai nghìn hai trăm hai mươi sáu
    Bảy nghìn sáu trăm năm mươi ba
    Chín nghìn không trăm năm mươi bảy
 • Bốn nghìn sáu trăm tám mươi bảy
  4687
 • Hai nghìn hai trăm hai mươi sáu
  2226
 • Bảy nghìn sáu trăm năm mươi ba
  7653
 • Chín nghìn không trăm năm mươi bảy
  9057" data-position="263907" class="fill-value fill q-value">
  9057
 • Bài 2: Đọc các số sau: 4624; 5028; 1684; 1530; 3813.
 • 4624
  Bốn nghìn sáu trăm hai mươi tư" data-position="263909" class="fill-value fill q-value">
  Bốn nghìn sáu trăm hai mươi tư
 • 5028
  Năm nghìn không trăm hai mươi tám
 • 1684
  Một nghìn sáu trăm tám mươi tư
 • 1530
  Một nghìn năm trăm ba mươi" data-position="263912" class="fill-value fill q-value">
  Một nghìn năm trăm ba mươi
 • 3813
  Ba nghìn tám trăm mười ba
 • Bài 3: Tách các số dưới đây theo mẫu:

  Mẫu: 5828 = 5000 + 800 + 20 + 8

 • 4782 =
  4000 + 700 + 80 + 2
 • 5203 =
  5000 + 200 + 3
 • 7927 =
  7000 + 900 + 20 + 7
 • 5028 =
  5000 + 20 + 8
 • 4902 =
  4000 + 900 + 2
 • Bài 4:
  Tìm số có bốn chữ số biết chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp 6 lần chữ số hàng nghìn, chữ số hàng nghìn kém chữ số hàng trăm 3 đơn vị và chữ số hàng nghìn là số bé hơn 2.
  Trả lời: Số có bốn chữ số cần tìm là: ...........
  1468

  Vì chữ số hàng nghìn là số bé hơn 2 và phải khác 0 nên chữ số hàng nghìn là 1.

  Chữ số hàng trăm là:

  1 + 3 = 4

  Chữ số hàng chục là:

  1 x 6 = 6

  Chữ số hàng đơn vị là:

  4 x 2 = 8

  Vậy số có bốn chữ số cần tìm là: 1468

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 863
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm