Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/03

Bài tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona (COVID-19) ngày 08 - 03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát nội dung bài đã học giúp các em ghi nhớ Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 chương trình mới hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Look and write. There is one example

Cilpne sace → pencil case

1. dihe → _ _ _ _ and seek

2. lassc → _ _ _ _ _ room

3. pertumoc → _ _ _ _ _ _ room

4. grodupalyn → _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Task 2. Read and write YES or NO.

Hello. I’m An. This is my room . It's small. I'm in Class 3A. My classroom is big . Now it is break time. Many of my friends are in the playground. I'm in the computer room withmy friend Phong.

0.

An is in class 3B

No

1.

Her room is big.

____

2.

Her classroom is small

____

3.

Her friends are in playground.

____

4.

She is in the computer room

____

5.

Phong is in the playground

____

Task 3. Complete the table. Hoàn thành bảng sau:

Số ít

Số nhiều

Số ít

Số nhiều

book

is

notebooks

School bags

rubbers

pencil

this

sharpener

those

pens

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write. There is one example

1 - hide and seek;

2 - classroom;

3 - computer room;

4 - playground

Task 2. Read and write YES or NO.

1 - No; 2 - No; 3 - Yes; 4 - Yes; 5 - No

Task 3. Complete the table. Hoàn thành bảng sau:

Số ít

Số nhiều

Số ít

Số nhiều

book

books

is

are

notebook

notebooks

school bag

School bags

rubber

rubbers

pencil

pencils

this

these

sharpener

sharpeners

that

those

pen

pens

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 08-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.404
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm