Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 số 6 - Nghỉ dịch Corona

Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 số 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng Toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán 3, ôn tập tại nhà một cách hiệu quả.

I, Trắc nghiệm

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Câu 1: Số 92 806 có chữ số hàng chục nghìn là:

A. 2

B. 0

C. 8

D. 9

Câu 2: Giá trị của biểu thức 3000 + 9000 : 3 là:

A. 4000

B. 6000

C. 3300

D. 12000

Câu 3: 5m6cm = ………….. cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 56

B. 560

C. 5006

D. 506

Câu 4: 1 m 47 cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 147

B. 1407

C. 14007

D. 1470

Câu 5: Số lớn nhất trong các số 8576; 8756; 8765; 8675 là:

A. 8756

B. 8576

C. 8675

D. 8765

Câu 6: Thứ năm tuần này là ngày 22. Thứ ba tuần trước là ngày bao nhiêu?

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Câu 7: Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng bằng chiều dài . Diện tích hình chữ nhật là:

A. 32 cm2

B. 192 cm2

C. 128 cm2

D. 64 cm2

II, Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

40729 + 51435

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

81772 – 7258

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

4085 x 7

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

12016 : 8

…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

Câu 2: Tính giá trị biểu thức

34607 x 2 + 3568

………………………………..

………………………………..

29805 – 36582 : 3

………………………………..

………………………………..

Câu 3: Tìm Y

Y x 5 = 41280

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Y : 7 = 2289 : 3

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Câu 4: Một cửa hàng có 10450kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Câu 5: Tìm một số biết rằng lấy 63 chia cho số đó thì bằng 18 chia 2.

Phiếu bài tập tự ôn ở nhà

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Học sinh cần tự trang bị những kiến thức, kỹ năng ôn tập tại nhà để hiểu và học tốt hơn mỗi ngày!

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 số 6. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
54 8.289
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân Trời, Kết Nối, Cánh Diều

    Xem thêm