Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 2

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 2 bao gồm đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ ở nhà để các em không bị quên kiến thức đã được học.

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: (0,5 đ)

6 x 8 = …..

A. 54

B. 30

C. 48

Câu 2: (0,5 đ)

7 x 7 = …..

A. 48

B. 49

C. 56

Câu 3: (0,5 đ)

42 : 6 = …..

A. 7

B. 6

C. 8

Câu 4: (0,5 đ)

36 : 6 = …..

A. 6

B. 7

C. 8

Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? (0,5 đ)

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

A. 9 giờ 50 phút

B. 10 giờ 10 phút

C. 10 giờ kém 10 phút

Câu 6: (1 đ)

Một hình vuông có cạnh là 3cm (hình bên). Chu vi hình vuông là:

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

A. 9cm

B. 6cm 3cm

C. 12cm

Câu 7: (1 đ)

40 dm = ….. m

A. 40

B. 400

C. 4

Câu 8: (1 đ)

25 : 5 + 15 ….. 20

A. >

B. =

C. <

Câu 9: (1 đ) 

Chu vi hình chữ nhật ABCD (hình vẽ bên) là:

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

A. 24cm

B. 12m 4cm

C. 24m

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 10: Đặt tính rồi tính (1 đ)

a) 26 x 4

b) 208 x 3

Câu 11: Đặt tính rồi tính. (1 đ)

a) 105 : 5

b) 143 : 4

Câu 12: Bài toán: (1,5 điểm)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 234l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi của hàng bán được bao nhiêu lít dầu

Bài giải:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Đáp án Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM: ( 6,5 điểm)

Câu 1

0,5 điểm

Câu 2

0,5 điểm

Câu 3

0,5 điểm

Câu 4

0,5 điểm

Câu 5

0,5 điểm

Câu 6

1 điểm

Câu 7

1 điểm

Câu 8

1 điểm

Câu 9

1 điểm

C

B

A

A

B

C

C

B

A

II.TỰ LUẬN: (3,5 điểm)

Câu 10: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

26 x 4 = 104

208 x 3 = 624

Câu 11: Mỗi câu đúng 0,5 điểm

105 : 5 = 21

143 : 4 = 35 dư 3

Câu 12: (1,5 điểm)

- Đúng mỗi lời giải đạt 0,25 điểm.

- Đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm.

Bài giải

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là:

234 x 2 = 468 (l dầu)

Cả hai buổi của hàng bán được là:

234 + 468 = 702 (l dầu)

Đáp số: 702 lít dầu.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán nghỉ dịch Covid - 19 số 2. Ngoài Bài tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 3.498
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Hải
  Nguyễn Hải

  hay

  Thích Phản hồi 13/03/22

  Bài tập ở nhà lớp 3

  Xem thêm