Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Phiếu bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3 ngày 13/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án được xây dựng dựa theo nội dung Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 3 giúp các em nhắc lại kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the odd one out.

1. A. friendB. classroomC. library
2. A. helloB. howC. what
3. A. IB. youC. are
4. A. SheB. heC. my
5. A. HisB. herC. they

Task 2. Reorder the words to make a sentence.

1. name/ My/ Linda/ is/.

2. nice / house / the / is / very.

3. tables / the / are / near / the / bed.

4. I / listening / am / music / to.

5. is / far / it / Ho Chi Minh City / from.

Task 3. Read and write T ( true ) or F (false)?

Hello , my name’s Molly. I’m nine. There are five people in my family. This is my dad. He’s a worker. This is my mum. She’s a shop keeper. And my grandma is a housewife. This is my brother, his name’s Johny. he’s five. We’re pupils and we’re a happy family.

1. Molly is nine

2. There are six people in her family.

3. Her dad is a worker

4. Her mum’s a nurse.

5. Johny is her brother. He’s five.

Task 4. Reorder the letters to make a meaningful word.

1. Oolhsc

2. Amen

3. Isht

4. Dnrief

5. Anksth

6. keasp

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the odd one out.

1 - A; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - C

Task 2. Reorder the words to make a sentence.

1 - My name is Linda.

2 - The house is very nice.

3 - The tables are near the bed.

4 - I am listening to music.

5 - It is far from Ho Chi Minh city.

Task 3. Read and write T ( true ) or F (false)?

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - T

Task 4. Reorder the letters to make a meaningful word.

1 - School;

2 - Name;

3 - This;

4 - Friend;

5 - Thanks;

6 - Speak;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 13-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 3.290
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm