Bộ bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Nghỉ dịch Covid-19 (tháng 4/2020)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN BÀI TẠI NHÀ
TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID 19,
ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3
A. Phần trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. Số ba trăm linh năm viết :
A. 503
B. 305
C. 530
D. 350
Câu 2. Trong các số dưới đây, số nào nhất?
A. 342
B. 432
C. 324
D. 423
Câu 3. Số liền sau của s 499 số:
A. 497
B. 498
C. 500
D. 501
Câu 4. Tính 515 + 327 = ?
A. 832
B. 842
C. 932
D. 941
Câu 5. Tính: 197 + 22 + 3 = ?
A. 222
B. 447
C. 717
D. 249
Câu 6. x 282 = 576.
Vậy x bằng:
A. 294
B. 858
C. 758
D. 394
Câu 7. Tính 429 382 = ?
A. 47
B. 147
C. 137
D. 37
Câu 8. Kết quả của phép trừ 748 53 là:
A. 695
B. 218
C. 715
705
Câu 9. Hai xe ba gác chở tổng cộng được 572kg hàng hóa, xe thứ nhất chở được 248kg.
Vậy xe thứ hai chở được:
A. 334 kg
B. 324 kg
C. 236 kg
D. 224 kg
Câu 10. 525 x = 181.
Vậy x bằng:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
A. 606
B. 444
C. 344
D. 324
Câu 11. Tìm một số sao cho số đó cộng với 39 rồi trừ đi 9 thì bằng 478
A. 408
B. 508
C. 458
D. 448
Câu 12. Tính: 7 x 4 + 49 = ?
A. 60
B. 67
C. 73
D. 77
Câu 13. Một số nhân với 5 rồi cộng với 18 thì bằng 33. Vậy số đó là:
A. 23
B. 15
C. 3
D. 10
Câu 14. 200 x 2 x 2 = ?
A. 600
B. 400
C. 200
D. 800
Câu 15. Mỗi thùng dầu 8 lít. Hỏi 4 thùng dầu tất cả bao nhiêu lít dầu?
A. 4 lít dầu
B. 12 lít dầu
C. 32 lít dầu
D. 2 lít
Câu 16. Tính: 3 x 8 5 = ?
A. 19
B. 9
C. 6
D. 11
Câu 17. Hai s tích bằng 12 tổng bằng 8 là:
A. 3 4
B. 2 6
C. 3 5
D. 4 4
Câu 18. Mỗi thùng phòng đựng 4 túi, mỗi túi nặng 2kg. Vậy hai thùng
phòng nặng bao nhiêu kilogram?
A. 6 kg
B. 16 kg
C. 8 kg
D. 12 kg
Câu 19. x × 4 = 24.
Vậy x bằng bao nhiêu ?
A. 28
B. 20
C. 6
D. 7
Câu 20. 600 : 2 = ?
A. 300
B. 400
C. 800
D. 580
Câu 21. Tính 16 : 2 + 2 = ?
A. 20
B. 10
C. 4
D. 9
Câu 22. Một số nhân với 3 rồi chia cho 2 thì được kết quả bằng 30. Vậy số đó là:
A. 20
B. 35
C. 25
D. 5
Câu 23. Người ta rót đều 24 lít dầu vào 3 thùng. Mỗi thùng số lít dầu là:
A. 21l
B. 27l
C. 8l
D. 7l
Câu 24. Bốn đoạn dây bằng nhau, dài tổng cộng 32cm. Vậy mỗi doạn dây dài:
A. 36cm
B. 9cm
C. 8cm
D. 28cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Câu 25. Hai số thương bằng 3 tổng bằng 16. Vậy hai s đó là:
A. 3 9
B. 6 10
C. 5 11
D. 4 12
Câu 26. Một số nhân với 4 rồi cộng với 12 t bằng 28. Vậy số đó bằng:
A. 7
B. 3
C. 10
D. 4
Câu 27. Tính: 20 × 4 : 2 = ?
A. 40
B. 10
C. 78
D. 22
Câu 28. Sợi dây thứ nhất dài 12m ngắn hơn sợi dây thứ hai 3m. Hỏi sợi dây thứ
hai dài bao nhiêu mét?
A. 9m
B. 15m
C. 4m
D. 27m
Câu 29. Hai số thương bằng 2 hiệu bằng 4. Vậy 2 số đó là:
A. 4 2
B. 8 4
C. 6 3
D. 6 2
Câu 30. Hai thùng dầu cân nặng tổng cộng 82kg thùng thứ nhất cân nặng 45kg.
Vậy thùng thứ hai cân nặng:
A. 37kg
B. 47kg
C. 127kg
D. 43kg
Câu 31. Tính: 6 x 7 + 2 = ?
A. 15
B. 54
C. 26
D. 44
Câu 32. Một số chia cho 6 được 5 2. Vậy số đó là:
A. 30
B. 31
C. 32
D. 33
Câu 33. Một thùng dầu chứa 18 lít. Hỏi 6 thùng dầu như vậy chưa bao nhiêu lít ?
A. 3 lít
B. 12 lít
C. 24 lít
D. 108 lít
Câu 34. của một giờ là:
A. 2 phút
B. 12 phút
C. 10 phút
D. 6 phút
Câu 35. Trong phép chia với số 6. Số dư lớn nhất thể của phép
chia đó là:
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 36. 31 học sinh xếp hàng, mỗi hàng 5 em. Hỏi còn bao nhiêu em?
A. 1 em
B. 2 em
C. 3 em
D. 4 em
Câu 37. 48 : 4 + 2 = ?
A. 8
B. 14
C. 46
D. 24
Câu 38. 7 × 8 + 27 = ?
A. 42
B. 73
C. 83
D. 245

Bài tập ôn môn Toán lớp 3

Bộ bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Nghỉ dịch Covid-19 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà môn Toán 3 cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 trong thời gian các em được nghỉ ở nhà.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Các bài tập ở nhà khác

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3 - Nghỉ dịch Covid-19. Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
37 6.286
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm