Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/03

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 3 ngày 30/03

Phiếu bài tập môn tiếng Anh lớp 3 ngày 30/03 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm những dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 thường gặp giúp các em đồng thời nâng cao kỹ năng làm bài và nhắc lại kiến thức trọng tâm đã học.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer.

1. This is …………….house. it is small.

A. You

B. my

C. me

D. he

2. How old ………..he?

A. Is

B. are

C. am

D. was

3. There ……….. one living room and one bedroom

A. Are

B. am

C. is

D. was

4. This is my……………. His name is Peter.

A. Brother

B. sister

C. mother

D. name

5. There are two ………….. in the room.

A. Book

B. table

C. pen

D. chairs

6. What’s your name?

A. Her name is Lan

B. his name is Lan

C. my name is Lan

7. Hello, I’m Linda.

A. Hi, I’m Minh.

B. hi. Minh

C. I’m Minh

8. Who’s she?

A. He’s my friend

B. Her name’s Mary

C. she is my friend.

9. How’s the weather today?

A. There are two

B. it’s rain

C. it’s rainy today.

10. How many dolls do you have?

A. I have two dolls

B. she has two dolls

C. he has two dolls.

Task 2. Choose the odd one out.

1. A. missB. schoolC. libraryD. gym
2. A. itsB. mayC. yourD. her
3. A. LindaB. AlanC. friendD. Lien
4. A. BookB. sitC. standD. Open

Task 3. Answer these following questions. Using the cues in bracket.

1. What is this? (book)

………………………………………………………………………………………

2. What is your name?

………………………………………………………………………………………

3. What color is this? (red)

………………………………………………………………………………………

4. Who is he? (my friend)

………………………………………………………………………………………

5. How many birds do you have? (seven)

………………………………………………………………………………………

6. How old are you?

………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - d; 6 - C; 7 - A; 8 - C; 9 - C; 10 - A

Task 2. Choose the odd one out.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - A

Task 3. Answer these following questions. Using the cues in bracket.

1 - it is a book.

2 - My name is My Le.

3 - It is red.

4 - He is my friend.

5 - I have seven birds.

6 - I am nine years old.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 30-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 2.628
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm