Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/03

Phiếu bài tập ngày 28/03 môn tiếng Anh lớp 3

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, phiếu bài tập môn tiếng Anh ngày 28/03 lớp 3 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 3 thường gặp giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the odd one out.

1. A. howB. fineC. whatD. who
2. A. seeB. meetC. thankD. my
3. A. myB. sheC. heD. you
4. A. isB. areC. ID. am
5. A. classroomB. libraryC. schoolD. goodbye

Task 2. Choose suitable word to complete the passage.

Is / name / mother / this / my/ grandfather

My name is Hoang. This is ………1………….family. This is my………2………. His name is Thang. This ………3…….my grandmother. Her name is Hang. This is my………4…… Her name is Hanh. This is my father. His ………5…..is Lam. This is my brother. His name is Khanh. ……6…….is my sister. Her name is Linh.

Task 3. Match

1. Point to

a. Your hand

2. Raise

b. The board

3. Look at

c. Down

4. Sit

d. Up

5. Stand

e. The teacher

Task 4. Reorder the words.

1. Is / eraser / an / this. …………………………………………………

2. The / board / at / look. …………………………………………………

3. Is / what / this? …………………………………………………

4. Color / what / this / is? …………………………………………………

5. Is / red / book / this / yellow / and. …………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

Task 2. Choose suitable word to complete the passage.

1 - my; 2 - grandfather; 3 - is; 4 - mother; 5 - name; 6 - this;

Task 3. Match

1 - b; 2 - a; 3 - e; 4 - c; 5 - d;

Task 4. Reorder the words.

1 - This is an eraser.

2 - Look at the board.

3 - What is this?

4 - What color is this?

5 - This book is red and yellow.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 28-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 3.813
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm