Đề cương ôn tập Tết lớp 3 môn Toán năm 2021

Đề cương ôn tập Tết môn Toán năm 2021 lớp 3
Dạng 1. Thực hành với 4 phép tính với số tự nhiên
Bài 1: ôn lại các bảng nhân bảng chia từ 2 đến 9
Bài 2: Đặt tính rồi tính.
576 + 185 720 342 75 x 7 783 : 6
25 x 6 634 + 126 672 145 362 : 6
6035 + 1908 7390 - 4285 2407 x 3 9640 : 4
1984 + 6705 9418 - 31362 439 x 2 3692 : 4
35047 - 28705 4065 + 4889 2456 x 8 4289 : 7
62987 + 5482 9268 - 5439 1251 x 5 4798 : 9
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức
a) 7 x 4 18 b) 36 : 6 + 14 c) 32 : 4 + 16
d) 142 + 8 50 e) 9736 + 7653 x 4 g)239 + 1267 x 3
h) 192 : 8 x 5 i) 268 : (101 - 97) k) 2505 : (403 - 398)
Bài 4: Tìm x:
a) x + 23 = 81 b)100 : x = 4 c) X x 6 = 18
d) X : 5 = 7 e) x - 452 = 77 + 48 g) x + 58 = 64 + 58
h) x- 1 2 3 4 = 0 i) x + 318 = 639 - 20 k) 326 - x = 113 - 32
m) x + 7 = 28 + 45 n) x : 8 = 5 i) X + X + X x 3 = 45
Dạng 2. Đại ợng - Số đo đại lượng
Bài 5: Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm.
4m 40cm ……… 4m 04cm 3m 45cm ………. 345cm
2m 69 cm …….. 5m 11cm 1m 7cm ………... 170cm
Bài 5: Điền số
a) 42m : 6 =……m
12
1
11
9
3
2
10
4
8
c) 345cm=... m..... cm
d) 5m 5 cm =........ cm
b) Đồng hồ chỉ……giờ…..phút
Dạng 3. Bài toán yếu tố hình học
Bài 6: Sân trường em hình chữ nhật chiều rộng 205m chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi sân
trường em ?
Bài 7: Tính chu vi khu đất hình vuông cạnh 1508m
Bài 8: Người ta uốn đoạn dây thép vừa đủ thành một nh vuông cạnh 10cm. Tính độ dài đoạn dây đó.
Bài 9: Một viên gạch hình vuông cạnh 20cm. Tính chu vi nh chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế.
Bài 10: Khung của một bức tranh hình vuông canh 50cm. Hỏi chu vi của khung tranh đó bằng bao nhiêu
xăng-ti mét ?
Bài 11: Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông 24cm .
Bài 12: Tính cạnh của một khu đất hình vuông, biết chu vi của khu đất đó 2896m
Bài 13: Tính chu vi hình chữ nhật
a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm
b) Chiều dài 2 dm, chiều rộng 13cm
c) Chiều dài 15cm, chiều rộng bằng
3
1
chiều dài
d) Chiều dài 18dm, chiều rộng kém chiều dài 8dm
Bài 14: một mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất.
Bài 15: Tính chiều dài hình ch nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật đó 60m chiều rộng 20m.
Tóm tắt : ? m 20m
Nửa chu vi
Chiều dài chiều rộng
60m
Bài 16: Tính chu vi một vườn cây hình chữ nhật chiều dài 100m, chiều rộng 60m.
Bài 17: Một sân vận động hình chữ nhật chiều rộng 95m chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân
vận động đó.
Bài 18: Một mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính chu vi mảnh đất
đó.
Bài 19: Một hình ch nhật chiều dài 27 cm, chiều rộng bằng
3
1
chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật này.
Bài 20: Một con sâu xung quanh viền một cái hộp hình vuông canh 25cm. Hỏi độ dài quãng đường con
sâu đó hết một vòng viền hộp đó.
Bài 21: Một hình tròn đường kính bằng 18cm. Hỏi bán kính hình tròn đó bao nhiêu?
Một hình tròn n kính 25m. Hỏi đường kính của hình tròn đó bao nhiêu?
Bài 22: Một hình tròn tâm O đường kính AB bằng 12cm. Hỏi đoạn thẳng OA bao nhiêu cm?
Bài 23: Một hình tròn tâm O nằm lọt khít trong một hình vuông ABCD cạnh bằng 18cm. Hỏi đường kính
MN là bao nhiêu cm?
A B ......................................................................................................
M N ......................................................................................................
......................................................................................................
D C ......................................................................................................
Dạng 4. Bài toán về (giảm) gấp lên một số lần
Bài 24: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi
1
4
số gạo đó. Hỏi cửa hàng n lại bao nhiêu kg gạo?
Bài 25: Bác An nuôi 54 con gà, bác đã bán đi
6
1
số đó. Hỏi c An còn lại bao nhiêu con ?

Bài tập Tết lớp 3 môn Toán

Đề cương ôn tập Tết lớp 3 môn Toán năm 2021 bao gồm các bài ôn tập Toán 3 cho các em học sinh luyện tập trong thời gian nghỉ Tết, giúp các em nắm vững kiến thức hơn. Chúc các em học tốt!

--------------------------------------------------

Ngoài tài liệu Đề cương ôn tập Tết lớp 3 môn Toán năm 2021 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 3 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
44 2.715
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ở nhà lớp 3 Xem thêm