Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 21 Online

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao

Để giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán được học theo từng tuần, VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 nâng cao Tuần 21 Online. Đây là bài tập nâng cao môn Toán dành cho các bạn học sinh có học lực khá giỏi, giúp các em làm quen và biết cách giải các bài toán khó lớp 4.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 4 là đề trực tuyến, cho phép các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Kết quả của phép tính 8923 – 3920 + 1932 là:
 • Câu 2: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả bé nhất?
 • Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X + 613 x 3 = 7392 là:
 • Câu 4: Ngày 3 tháng 5 của năm nào đó là thứ ba. Hỏi ngày 23 tháng 5 của năm đó là thứ mấy?
 • Câu 5: Số tháng có 28 ngày là:
 • II. Phần tự luận
 • Bài 1: Thực hiện phép tính:
 • 6281 – 1832 + 1893 =
  6342
 • 8292 – 193 x 6 + 139 x 2 =
  7412
 • 9182 – 1382 – 3894=
  3906
 • 9183 – 183 x 7 – 283 x 3 =
  7053
 • Bài 2: Tìm X, biết:
 • X + 281 x 2 = 7187
  X = 
  6625

  X + 281 x 2 = 7187

  X + 562 = 7187

  X = 7187 – 562

  X = 6625

 • X + 1723 = 831 x 4
  X = 
  1601

  X + 1723 = 831 x 4

  X + 1723 = 3324

  X = 3324 – 1723

  X = 1601

 • Bài 3:

  Cho phép tính:

  Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 21

  Thay các chữ a, b, c, d bằng các chữ số (có thể giống nhau) để được phép tính đúng.

 • a =
  3
 • b =
  3
 • c =
  8
 • Bài 4:
  Một công ty sản xuất dự định trong một tháng phải sản xuất được 9818 sản phẩm. Trong tuần đầu tiên công ty làm được 3712 sản phẩm. Do ảnh hưởng của thời tiết nên tuần thứ hai công ty sản xuất được ít hơn tuần thứ nhất 928 sản phẩm. Hỏi trong hai tuần còn lại công ty phải sản xuất thêm bao nhiêu sản phẩm nữa để đạt được chỉ tiêu đã đề ra?
  Trả lời: 

  Số sản phẩm công ty phải sản xuất thêm trong hai tuần còn lại là: ........  (sản phẩm)

  3322

  Tuần thứ hai công ty sản xuất được số sản phẩm là:

  3712 – 928 = 2784 (sản phẩm)

  Trong hai tuần, công ty sản xuất được số sản phẩm là:

  3712 + 2784 = 6496 (sản phẩm)

  Số sản phẩm công ty phải sản xuất thêm trong hai tuần còn lại là:

  9818 – 6496 = 3322 (sản phẩm)

  Đáp số: 3322 sản phẩm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 202
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm