Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family Online

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 6 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 giúp các em học sinh ghi nhớ từ vựng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family là bài tập ôn tập trực tuyến trên VnDoc, thông qua đó các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 3: That’s my school.

 • Exercise 1: Complete the words with the missing letters
 • 1. U _ CLE
  UNCLE
 • 2. M _ N
  MAN
 • 3. PARE_TS
  PARENTS
 • 4. _AUGHTER
  DAUGHTER
 • 5. YO_NG
  YOUNG
 • 6. C_ILDREN
  CHILDREN
 • Exercise 2: Look at the pictures and circle the correct answer
 • 1.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family
 • 2.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family
 • 4.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family
 • 5.
  Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 3: This is my family
 • Exercise 3: Read the following text and choose the most suitable word to fill in each blank

  photo

  daddy

  mommy

  aunt

  sisters

  students

  This is a (1) _______ of my family. There are five people in my family. This is my (2) _______. He is thirty - five years old. This is my (3) ________. She is thirty-four years old. They are my (4) _________, Sara and Lucy. Sara is eight and Lucy is seven. We are both (5) __________. We study at Liverpool School.

 • 1.
  photo
 • 2.
  daddy
 • 3.
  mommy
 • 4.
  sisters
 • 5.
  students
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 1.514
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm