Bài tập tết tiếng Anh lớp 4 năm 2021

Bài tập Tết môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Bài tập ôn nghỉ Tết môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án bao gồm các dạng bài tâp tiếng Anh cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập Tết cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 4 cho các dạng bài tiếng Anh đã học, ôn tập dịp Tết. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Choose the correct answer. 

1. What time is it?

A. It is 5 p.m.

B. It is my father. 

C. Don't play with it. 

2. What time do you have lunch?

A. No, I don't. 

B. It is 11.30 a.m.

C. I go to school at 7 o'clock. 

3. What does your mother do?

A. She works in the hospital. 

B. She is a clerk. 

C. She is forty. 

4. He is a ______. He works in a field. 

A. worker.

B. engineer. 

C. farmer. 

5. A teacher works at the _________

A. school

B. office

C. field.

Read and answer the question

This is the report of my interview with Lien. Her father is a doctor. He works in Viet Duc hospital. Her mother is a clerk. She works in an office. Linh has a brother but she doesn't have any sister. Her brother is a student at Kim Dong university. And Lien is a pupil.

1. What does her father do?

________________________________

2. Where does her father work?

________________________________

3. What does her mother do?

________________________________

4. Where does her mother work?

________________________________

5. What does her brother do?

________________________________

6. What does Lien do?

________________________________

Read and complete.

A: What (1)_____ your father do?

B: He's an engineer.

A: (2)______ does he work?

B: He work in the building.

A: (3)_____ he like his job?

B: (4)_____, he does.

A: (5) _________________?

B: My mother is a teacher.

A: (6)____________________?

B: She teaches in Le Quy Don school.

Order the words.

1. is / factory / a / my / worker / uncle /.

............................................................................................................................

2. a / in / car / he / works / factory /.

............................................................................................................................

3. do / mother / your / does / what /?

............................................................................................................................

4. work / she / does / where / ?

............................................................................................................................

5. brother / your / what / do / does / ?

..........................................................................................................................

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

Read and answer the question

1 - Her father is a doctor.

2 - He works in Viet Duc hospital.

3 - Her mother is a clerk.

4 - She works in an office.

5 - Her brother is a student.

6 - She is a pupil.

Read and complete.

A: What (1)__does___ your father do?

B: He's an engineer.

A: (2)__Where____ does he work?

B: He work in the building.

A: (3)__Does___ he like his job?

B: (4)__Yes___, he does.

A: (5) ____What does your mother do_____?

B: My mother is a teacher.

A: (6)__Where does she work_______?

B: She teaches in Le Quy Don school.

Order the words.

1 - My uncle is a factory worker.

2 - He works in a car factory.

3 - What does your mother do?

4 - Where does she work?

5 - What does your brother do?

Trên đây là nội dung Bài tập tết môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 804
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm