Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức năm 2021

Bài tập Tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức năm 2021 do VnDoc biên soạn nhằm giúp các em HS rèn luyện các kiến thức, tránh quên bài sau kì nghỉ Tết dài. Mời các bạn tham khảo.

Xem thêm: Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều MỚI

Tài liệu gồm các dạng bài tập cơ bản nhằm giúp cho các em HS không quên kiến thức trong thời gian nghỉ Tết (thuộc bộ sách Kết nối tri thức).

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

1. _ i k e

2. _ a k e

3. h _ t

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

4. _ u c k

5. f _ s h

6. b _ ll

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

7. _ a r d e n

8. _ o r s e

9. c l _ c k

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

10. _ a n g o

11. s _ n

12. _ o g

Exercise 2: Write “s” or “es”

1. apple____

2. egg____

3. pot____

4. bus____

5. box____

6. chip____

Exercise 3: Read and tick

A. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

B. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

A. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

B. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

1. It’s a blue pen

2. It’s my bird

A. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

B.Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

A. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

B. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

3. There is a girl

4. I like milk

Exercise 4: Look at there picture and answer

1. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

What is it?

It’s ___________

2. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

What can you see?

I can see _________

3. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

What do you like?

I like ______________

4. Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

What are they doing?

They’re ____________

-The end-

Đáp án bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối tri thức

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. bike

2. cake

3. hat

4. duck

5. fish

6. bell

7. garden

8. horse

9. clock

10. mango

11. sun

12. dog

Exercise 2: Write “s” or “es”

1. apples

2. eggs

3. pots

4. buses

5. boxes

6. chips

Exercise 3: Read and tick

1. A

2. B

3. B

4. B

Exercise 4: Look at there picture and answer

1. It’s a car

2. I can see a turtle

3. I like bananas

4. They’re running

Ngoài bài Bài tập tết lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết Nối Tri Thức trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm thêm nhiều đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 1.548
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm