Đề cương ôn tập Tết lớp 1 môn Toán 2021

Đề cương ôn tập Tết môn Toán lớp 1

Đề cương ôn tập Tết lớp 1 môn Toán bao gồm các bài ôn tập Toán cho các em học sinh tham khảo và luyện tập trong thời gian nghỉ Tết, giúp các em ôn luyện các bài Tập Toán lớp 1 được đầy đủ hơn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài 1. Tính:

2 + 2 =…

7 + 3 =…

2 + 1 – 1 =…

7 + 3 – 5 = …

6 + 4 =….

10 – 6=….

5 + 2 – 3 = …

8 – 4 + 5 =…

1 + 7 =….

5 – 3 =….

8 – 3 + 2 =…

10 – 6 + 3 =…

8 – 4 =….

6 – 2 =…

10 – 4 + 2 =….

8 + 2 – 5 =…

9 – 5 =….

2 + 6 =…

0 + 10 – 5 =….

1 + 6 – 4 = …

Bài 2. >, <, =?

6 + 3 ….10 – 3

4 + 1 … 5 – 0

8 – 8 … 7 – 7

7 + 2 ….4 + 3

10 – 8 … 1 + 3

5 – 3 … 3 – 2

10 – 1 …6 + 2

6 + 4 …. 9 – 5

4 + 3 ... 7 + 1

10 – 5 ….4 + 3

8 – 3 … 7 – 5

8 – 5 … 9 – 6

2 + 2 ….6 – 4

10 + 0 .. 10 – 0

10 – 4 … 7 + 2

Bài 3. Tính :

5 + 5 = ….

9 + 1 = …

10 – 2 = …

7 + 3 – 8 = …

6 + 3 = ….

1 + 9 = ...

10 – 3 =….

6 + 1 + 3 = ...

4 + 5 = ….

3 + 7 = …

10 – 4 = ….

10 – 7 + 3 = …

7 + 3 = ….

5 + 3 = …

10 – 5 = ….

7 + 1 + 2 = …

1 + 8 = …

2 + 8 =….

10 + 0 =….

1 + 8 + 1 = …

0 + 10 =….

4 + 6 = ….

10 – 9 =….

10 – 6 + 6 = …

Bài 4. Tính:

Đề cương ôn tập Tết môn Toán lớp 1

Bài 5. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

10 – 1 … 6 + 2

6 + 4 ... 9 – 5

4 + 3 ... 7 + 1

10 – 5 … 4 + 3

8 – 3 … 7 – 5

8 – 5 … 9 – 6

2 + 2 … 10 – 6

10 + 0 ... 10 – 0

10 – 4 … 7 + 2

Bài 6:

Đề cương ôn tập Tết môn Toán lớp 1

Bài 7. >, <, =?

10 + 3 ….10 – 3

5 + 1 … 5 – 0

8 – 8 … 7 – 7

9 + 2 ….4 + 3

10 – 8 … 1 + 3

5 – 3 … 4 – 2

10 – 1 …6 + 2

6 + 5 …. 9 – 5

4 + 3 ... 7 + 1

10 – 5 ….4 + 3

8 – 3 … 9 – 5

8 – 5 … 9 – 6

1 + 2 ….6 – 4

10 + 0 .. 10 – 0

10 – 4 … 7 + 2

Bài 8. Số?

Đề cương ôn tập Tết môn Toán lớp 1

Bài 9. >, <, =?

17 – 2 …. 16

17 – 4 …. 16 – 3

17 – 4 …. 18 – 3 – 2

30 …. 50

80 …. 10

18 – 4 + 3 …. 16 – 2 + 4

Bài 10. Viết tiếp vào chỗ chấm:

+ Số 18 gồm … chục và … đơn vị.

+ Số 13 gồm … đơn vị và … chục.

+ Số 16 gồm … chục và … đơn vị.

+ Số … gồm 2 chục và 0 đơn vị.

+ Số 10 gồm … chục và … đơn vị.

+ Số liền trước số 20 là …

+ Số liền sau số 10 là …

+ Số liền trước số 17 là …

+ Số bé nhất có một chữ số là …

+ Số bé nhất có hai chữ số là …

Bài 11. Số?

10 + … = 18

16 – … = 13

14 + 5 = …

19 – 3 – … = 11

.... + 3 = 17

19 – 3 = …

… – 5 = 12

15 + … – 8 = 10

Bài 12. Đặt tính rồi tính:

12 + 3

10 + 9

19 + 0

19 - 5

16 - 4

14 + 4

17 - 2

18 - 6

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

14 + 3

15 + 0

18 – 8

16 – 5

11 – 1

12 + 7

13 + 5

19 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

12 + 3

19 + 0

16 – 2

17 – 4

18 – 3

11 + 8

16 + 1

17 – 7

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

13 + 3

15 – 0

12 + 2

11 + 4

17 – 6

14 – 2

14 + 4

16 – 6

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Bài 13. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

Đề cương ôn tập Tết môn Toán lớp 1

Bài 14. Vẽ và đặt tên cho đoạn thẳng có độ dài 12cm:

…………. ……………………………………………………………

Bài 15. Dựa vào tóm tắt để giải bài toán:

Tóm tắt

Có: 16 bông hoa

Cho: 5 bông hoa

Còn lại: … bông hoa?

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 16. Sợi dây thứ nhất dài 11 cm, sợi dây thứ hai dài 8 cm. Hỏi cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm?

Tóm tắt

………………………………

………………………………

………………………………

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Còn tiếp, mời các bạn tải về để lấy trọn bộ đề cương!

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề cương ôn tập Tết lớp 1 môn Toán. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt nâng cao 1 và các đề thi lớp 1 học kì 2 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

I. Đề cương ôn tập Tết lớp 1 môn Tiếng Việt

II. Đề cương ôn tập Tết lớp 1 môn Toán

III. Đề cương ôn tập Tết lớp 1 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
1 4.851
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 1 Xem thêm