Bài tập Tết môn Toán lớp 2 năm 2021

Bài tập ôn Tết Toán lớp 2

Bài tập ôn nghỉ Tết môn Toán lớp 2 bao gồm các dạng Toán cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập Tết cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 cho các dạng Toán đã học, ôn tập dịp Tết. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Bài 1) Đặt tính rồi tính:

36 + 23

60 + 27

57 + 38

100 – 46

72 – 19

98 – 49

Bài 2) Điền số

2dm 8cm = ……….cm

32cm = …….dm…….cm

90cm = ………..dm

8dm = ……..cm

Bài 3) Tìm x:

x +17 = 90 – 9

71 – x = 17 + 12

Bài 4) Điền số

a)

Bài tập tết Toán lớp 2

b)

23; 27; 31;..…...;.....…;..…….;…..….;

Bài 5) Toàn có 26 viên bi, Toàn có nhiều hơn Nam 9 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 6) Tìm một số sao cho 36 cộng với số đó thì được 69.

Bài 7 Tính nhẩm

2 x 3 =

4 x 2 =

2 x 6 =

3 x 5 =

3 x 7 =

8 x 3 =

9 x 4 =

5 x 4 =

6 x 5 =

Bài 8 Tính:

Bài tập Tết môn Toán lớp 2 năm 2019

Bài 9: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 4 x 5 + 10 = 20 + 10 = 30

a/ 5 x 5 + 40 =

6 x 4 – 20 =

b/ 9 x 4 – 18 =

5 x 7 + 35 =

Bài 10: Mỗi con vịt có 2 cái chân. Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu cái chân?

Bài 11: Tính nhẩm:

2 x 6 =

3 x 6 =

4 x 6 =

5 x 2 =

3 x 8 =

4 x 8 =

2 x 9 =

4 x 9 =

3 x 4 =

5 x 5 =

4x 5 =

2 x 5 =

Bài 12: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

4 x 5 = 20

4 x…= 28

4 x…= 40

3 x … = 18

3 x … = 27

3 x … = 6

Bài 13: Tính:

3 x 4 =

12 : 3 =

12 : 4 =

5 x 4 =

20 : 4 =

20 : 5 =

Bài 14: Mỗi xe đạp có 2 bánh. Hỏi 5 xe đạp như thế có bao nhiêu bánh xe?

Bài 15: Tính nhẩm:

3 x 7 =

4 x 8 =

5 x 5 =

18 : 2 =

28 : 4 =

15 : 3 =

4 x 6 =

3 x 4 =

5 x 2 =

16 : 4 =

20 : 2 =

30 : 3 =

Bài 16): Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

4

 

5

 

5

 

2

 

Thừa số

6

2

3

2

 

3

4

10

Tích

 

18

 

6

25

12

 

30

Bài 17: Tìm x:

a/ X + 3 = 15

b/ X x 3 = 15

Bài 18 : Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?

Bài 19: Đánh dấu x vào ô vuông có hình vẽ đã khoanh tròn vào \frac{1}{4} số hình tam giác

Bài tập Tết môn Toán lớp 2 năm 2019

Bài 20: Tính nhẩm:

4 x 9 =

2 x 4 =

5 x 7 =

24 : 3 =

20 : 4 =

16 : 2 =

5 x 4 =

3 x 6 =

4 x 6 =

28 : 4 =

15 : 3 =

25 : 5 =

 Bài 21: Số?

Bài tập Tết môn Toán lớp 2 năm 2019

Bài 22: Tìm X:

a/ X – 4 = 5

b/ X : 4 = 5

Bài 23: Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Bài 24: Biết Thỏ ít hơn gà 18 con, số thỏ là 19 con. Hỏi cả gà và thỏ có bao nhiêu chân?

Câu 25 : An cho Bình 16 viên bi, An còn lại 26 viên bi. Hỏi trước khi cho Bình thì An có bao nhiêu viên bi?

Câu 26 : Hãy viết 6 thành tổng của 3 số hạng khác nhau

Câu 27 : Có 1 can 5 lít và 1 can 3 lít, làm thế nào để đong 1 lít nước?

Câu 28 : Với hai chữ số 3 và 6 hãy viết các số có hai chữ số. (Trong mỗi số các chữ số có thể giống nhau)

Câu 29 : Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật? Đọc tên.

Bài tập Tết môn Toán lớp 2 năm 2019

Bài 30: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Nếu kim ngắn đồng hồ chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đồng hồ chỉ:

A. 12 giờ 30 phút C. 3 giờ

B. 3 giờ rưỡi D. 12 giờ 15 phút.

Câu 31: Kết quả của Phép tính 16 – (7 – 5) là:

A. 4

B. 14

C. 16

D. 18

Câu 32: Kết quả của Phép tính: 17 - (4 + 13 ) là:

A. 26

B. 16

C. 10

D. 0

Câu 33: Mẹ hơn Lan 25 tuổi, Bố hơn Mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu? Biết rằng tuổi Bố là 46.

A. 6

B. 27

C. 15

D. 16

Câu 34: Cho 13 - X + 7 = 20 - 6

A. 47

B. 34

C. 20

D. 6

Câu 35: Tìm một số trừ đi 2 sau đó trừ đi 3 được bao nhiêu đem cộng với 6 thì được số lớn nhất có hai chữ số. Số cần tìm có giá trị là:

A. 100

B. 99

C. 98

D. 97

Câu 36: Cho hình vẽ:

Bài tập Tết môn Toán lớp 2 năm 2019

Hình vẽ trên: Có bao nhiêu tam giác? Bao nhiêu tứ giác?

Câu 37: Tính nhẩm:

2 x 3 =

4 x 2 =

2 x 6 =

3 x 5 =

3 x 7 =

8 x 3 =

9 x 4 =

5 x 4 =

6 x 5 =

Câu 38:Tính:

Bài tập Tết môn Toán lớp 2 năm 2020

Câu 39: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 4 x 5 + 10 = 20 + 10 = 30

a/ 5 x 5 + 40 =

6 x 4 – 20 =

b/ 9 x 4 – 18 =

5 x 7 + 35 =

Câu 40: Mỗi con vịt có 2 cái chân. Hỏi 7 con vịt có bao nhiêu cái chân?

Câu 41: Tính nhẩm:

2 x 6 =

5 x 2 =

2 x 9 =

5 x 5 =

3 x 6 =

3 x 8 =

4 x 9 =

4x 5 =

4 x 6 =

4 x 8 =

3 x 4 =

2 x 5 =

Câu 42: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

4 x 5 = 20

3 x … = 18

4 x…= 28

3 x … = 27

4 x…= 40

3 x … = 6

Câu 43: Tính:

3 x 4 =

5 x 4 =

12 : 3 =

20 : 4 =

12 : 4 =

20 : 5 =

Câu 44: Mỗi xe đạp có 2 bánh. Hỏi 5 xe đạp như thế có bao nhiêu bánh xe?

Câu 45: Tính nhẩm:

3 x 7 =

18 : 2 =

4 x 6 =

16 : 4 =

4 x 8 =

28 : 4 =

3 x 4 =

20 : 2 =

5 x 5 =

15 : 3 =

5 x 2 =

30 : 3 =

Câu 46: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

4

 

5

 

5

 

2

 

Thừa số

6

2

3

2

 

3

4

10

Tích

 

18

 

6

25

12

 

30

Câu 46: Tìm x:

a/ X + 3 = 15

b/ X x 3 = 15

Câu 47 : Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?

Câu 48: Đánh dấu x vào ô vuông có hình vẽ đã khoanh tròn vào \frac{1}{4} số hình tam giác

Toán lớp 2

Câu 49: Tính:

a/ 4 x 2 x 1 = c / 2 : 2 x 0 =

 

b/ 6 : 2 x 1 = d/ 0 : 4 x 1 =

Câu 50: Một bác thợ may dùng 20 m vải may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

.....................................

Toán là môn học tư duy, ngoài việc nắm vững các kiến thức lý thuyết, các con cần thực hành làm bài tập thường xuyên để rèn luyện trí nhớ. Các bạn nên thường xuyên tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 2 Tiếng Việt lớp 2 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 2 đạt kết quả tốt nhất.

Giao bài tập về nhà cho học sinh là điều cần thiết, nhưng các thầy cô không nên giao quá nhiều vì các em chỉ có ít thời gian để nghỉ Tết. Trên đây là một số bài tập hay phù hợp với năng lực của tất cả các em, các thầy cô nên lựa chọn một số bài để giao bài cho các em trong dịp Tết này nhé, để không gây ra quá nhiều áp lực và mệt mỏi cho học sinh.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập ôn Tết Toán lớp 2. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

...............................

I. Đề thi học kì 1 lớp 2 Tải nhiều

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 Hay chọn lọc

1. Đề cương ôn tập lớp 2 học kì 1 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

4. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tin Học

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tự nhiên

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 VnDoc biên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Toán

3. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
73 20.196
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm