Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 1

Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề số 1 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Toán dành cho các em học sinh lớp 2 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 3, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Chúc các em học tốt.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán – Đề số 1

I. Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm X, biết : X x 3 = 24

A. X = 6B. X = 8C. X = 10D. X = 5

Câu 2: Kết quả của phép tính 20 : 5 + 3 là:

A. 9B. 8C. 7D. 6

Câu 3: Cho dãy số 10, 12, 14, …, …, …, 22, 24. Tổng của ba số còn thiếu là:

A. 52B. 54C. 56D. 58

Câu 4: Con kiến đi đoạn từ A đến B dài 13cm, đi từ B đến C dài 10cm, đi từ C đến D dài 9cm. Hỏi con kiến đi từ A đến D dài quãng đường là:

A. 15cmB. 28cmC. 30cmD. 32cm

Câu 5: Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 6 và hiệu hai chữ số cũng bằng 6 là:

A. 60B. 25C. 63D. 17

II. Phần II: Tự luận

Bài 1: Tìm X, biết:

a, X + X + X + X + X – 6 = 14b, X : 6 – 5 = 2
c, X + 29 – 27 = 85d, 96 – X = 16 + 3

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6cm = …mm5dm 4mm = …mm4m = …cm2m6dm = …dm

Bài 3: Tính:

36 : 9 : 26 x 7 + 143751 – 245414 + 135

Bài 4: Lớp 1A có 47 bạn học sinh. Lớp 1B có ít hơn lớp 1A 10 bạn học sinh. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn học sinh?

B. Đáp án đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán

I.Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BCBDA

II. Phần II: Tự luận

Bài 1:

a, X + X + X + X + X – 6 = 14

5 x X = 14 + 6

5 x X = 20

X = 20 : 5 = 4

b, X : 6 – 5 = 2

X : 6 = 2 + 5

X : 6 = 7

X = 7 x 6 = 42

c, X + 29 – 27 = 85

X + 29 = 85 + 27

X + 29 = 112

X = 112 – 29

X = 83

d, 96 – X = 16 + 3

96 – X = 18

X = 96 – 18

X = 78

Bài 2:

6cm = 60mm5dm 4mm = 504mm4m = 400cm2m6dm = 26dm

Bài 3:

36 : 9 : 2 = 26 x 7 + 143 = 185751 – 245 = 506414 + 135 = 549

Bài 4:

Lớp 1B có số bạn học sinh là:

47 – 10 = 37 (học sinh)

Đáp số: 37 bạn học sinh

---------------------

Ngoài Bộ đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 trên, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 hoặc các tài liệu học tập lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc để có thể chuẩn bị tốt nhất kiến thức trước khi vào năm học mới. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn.

Đánh giá bài viết
13 5.855
Sắp xếp theo
    Bài tập ở nhà lớp 2 Xem thêm