Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 có đáp án

Phiếu ôn tập môn tiếng Anh 2 mới ngày 12/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 2 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả cũng như nhắc lại kiến thức Từ vựng tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch bệnh Corona hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Match.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

2. Circle.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

d. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

3. Rearrange.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

4. Fill in the gaps with a or an.

1. _____ ring

2. _____ tea

3. _____ seal

4. _____orange

5. _____ queen

6. _____ under

ĐÁP ÁN

1. Match

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

2. Circle

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

d. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

3. Rearrange.

a - Robot;

b - Snake;

c - Tiger;

d - Ugly;

4. Fill in the gaps with a or an.

1. ___a__ ring

2. ___a__ tea

3. ___a__ seal

4. __an___orange

5. ___a__ queen

6. __an___ under

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 12-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.475
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm