Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/04

Đề ôn tập ở nhà dành cho học sinh lớp 2 môn tiếng Anh

Phiếu bài tập về nhà môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án ngày 11/04 nằm trong bộ đề tổng hợp bài tập tiếng Anh 2 mới trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 chương trình mới bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 2 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Fill the blank with a or an

a. _________ Violin

b. _________ Watermelon

c. _________ Six

d. _________ Zero

e. _________ Ox

f. _________Van

g. _________ Zebra

h. _________Box

i. _________Violet

Task 2. Rearrange.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/04

Task 3. Read the passage and answer

Hello. I’m Hoa. I’m seven years old. I have a cat and a dog. The cat is under the bed. The dog is in the garden. My sister has a parrot and a rabbit. The parrot is on the tree. The rabbit is under the table.

1. Where is the cat ?

.........................................................................................................

2. Where is the dog ?

.......................................................................................................

3. Where is the parrot ?

.....................................................................................................

4. Where is the rabbit ?

.....................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill the blank with a or an

a. _____a____ Violin

b. _____a____ Watermelon

c. ____a_____ Six

d. _____a____ Zero

e. _____an____ Ox

f. _____a____Van

g. _____a____ Zebra

h. _____a____Box

i. _____a____Violet

Task 2. Rearrange.

1 - ugly;

2 - violin;

3 - watermelon;

4 - van;

5 - tent;

6 - under

Task 3. Read the passage and answer

1 - It is under the bed.

2 - it is in the garden.

3 - It is on the tree.

4 - it is under the table.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 11-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 1.704
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm