Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 2 - Nghỉ do dịch Corona (Từ 27/4 đến 01/5)

Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 2 - Nghỉ do dịch Corona (Từ 27/4 đến 01/5) bao gồm các bài tập môn Toán giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 trong thời gian các em ở nhà ôn tập.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 27/4

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Dãy tính 5 x 5 – 2 có kết quả là:

A. 22 B. 20 C. 12 D. 23

Câu 2: Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5?

A. 9 B. 17 C. 3 D. 18

Câu 3: x – 42 = 22.

Vậy x là:

A. x = 64 B. x = 60 C. x = 20 D. x = 62

Câu 4: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 90 B. 10 C. 98 D. 99

Câu 5: Số bé nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 11 C. 90 D. 99

II. Tự luận:

Bài 1: Viết thành phép nhân (theo mẫu)

6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 4 = 24 8 + 8 + 8 =…………..

4 + 4 + 4 + 4 = ............. 6 + 6 + 6 =..............

7 + 7 + 7 + 7 + 7 =.......... 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = ……..

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

5

4

3

2

5

Thừa số

3

7

8

10

9

Tích

Bài 3: Điền số?

Số bị trừ

75

94

64

86

72

Số trừ

18

Hiệu

25

37

58

25

Bài 4: Mỗi bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi 6 bạn cắt được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

2. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 28/4

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất

a) 10 dm 8 cm =..... cm

A. 8cm B. 13cm C. 108cm D. 58cm

b) 5dm 6 cm =……cm

A. 4cm B. 10cm C. 56cm D. 64cm

Câu 2: Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là:

A. 100 B. 101 C. 99 D. 90

Câu 3: Số liền sau của 99 là số:

A. 100 B. 99 C. 98 D. 97

Câu 4: Số gồm 5 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 56 B. 63 C. 15 D.60

Câu 5: Tính:

a) 3 x 6 + 12 = ……………

= …….

b) 4 x 7 + 38 = …………..

= …….

c) 3 x 8 – 24 = ..................

= ……….

Câu 6. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 7. Mỗi học sinh mượn 5 quyển truyện. Hỏi 7 học sinh mượn bao nhiêu quyển truyện?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 29/4

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

32 - 4 100 - 56 100 - 7 83 - 25

100 - 91 100 - 30 76 - 34 91- 38

Bài 2: Tìm x:

x - 15 = 42 78 + x = 100 53 - x = 37

100 - x = 16 x + 66 = 84

Bài 3: Anh cao 17 dm, em thấp hơn anh 9 dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề xi mét?

Tóm tắt

................………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

Bài giải

................………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

Bài 4: Trên cây có 37 con chim đậu. Một số con bay đi, còn lại 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim bay đi?

Tóm tắt

................…………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

Bài giải

................………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

Bài 5: Một bao đường cân nặng 45kg, người ta lấy ra bớt một số kilôgam đường, còn lại trong bao 16kg đường. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu kilôgam đường?

Tóm tắt

................…………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

Bài giải

................…………………………………………................

................…………………………………………................

................…………………………………………................

4. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 - Ngày 30/4

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

68 + 14=

28 + 19 =

100 -72=

81 - 46 =

36 + 47=

84 - 29 =

100 – 53=

62 + 38=

Bài 2: Tìm x:

x + 24 = 69

23 + x = 41

x - 54 = 37

x + 41 = 29 + 53

x + 19 = 91

50 - x = 37

x - 13 = 61

42 - x = 15 – 9

Bài 3: Bạn Bảo có 40 viên bi, bạn Cường có nhiều hơn bạn Bảo 12 viên bi. Hỏi bạn Cường có bao nhiêu viên bi?

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

Bài 4: Bạn Thảo hái được 28 bông hoa, bạn Phụng hái được ít hơn bạn Thảo 9 bông hoa. Hỏi bạn Phụng hái được bao nhiêu bông hoa?

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

Bài 5: Bạn Diễm cân nặng 28 kg, bạn Lân cân nặng hơn bạn Diễm 5 kg. Hỏi bạn Lân cân nặng bao nhiêu ki lô gam?

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

Bài 6: Trong thùng có 45kg gạo. Chị Hà bán đi một số gạo. Trong thùng còn lại 27 kg gạo. Hỏi chị Hà đã bán đi bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………...................

Ngoài ra, các em hãy học và tham khảo: Học trực tuyến lớp 2. VnDoc tổng hợp lại các bài học theo mỗi ngày cho các em tiện theo dõi. Mỗi bài giảng kéo dài khoảng 15 phút, được các thầy cô giáo chuẩn bị chu đáo, thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành.

Bộ bài ôn tập ở nhà lớp 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2

Ngoài Bộ Phiếu ôn tập ở nhà Toán lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
5 1.022
Sắp xếp theo
    Bài tập ở nhà lớp 2 Xem thêm