Bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 20/4 đến 25/4)

Đề ôn tập nâng cao môn Toán ở nhà lớp 2 tuần từ 20/4 đến 25/4 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà môn Toán lớp 2, cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 trong thời gian các em được nghỉ ở nhà. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo thêm

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tổng hợp bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 nghỉ dịch Covid-19

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Với Bài tập ở nhà lớp 2 bao gồm các bài tập trắc nghiệm và tự luận này, các em học sinh có thể kiểm tra và nâng cao kiến thức của mình về các phép tính cộng, trừ, nhân và chia đã được học. Hơn thế nữa, phiếu bài tập còn tập trung vào nâng cao tư duy cho các em học sinh trong việc giải bài toán có lời văn liên quan đến tính tuổi, ngày tháng,... và làm các bài tập liên quan đến hình học. Với hướng dẫn giải đi kèm, các em học sinh có thể tham khảo và học hỏi thêm các hướng làm bài tập mới. Qua đó, giúp các em học sinh phát triển được năng khiếu học môn Toán lớp 2 và đây cũng là một tài liệu hay để quý thầy cô có thể sử dụng để ra các bài kiểm tra trên lớp hay thi học sinh giỏi.

Nội dung của phiếu bài tập nâng cao môn Toán lớp 2

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 - Đề số 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép cộng 28 + 37 là:

A. 65 B. 64 C. 55 D. 56

Câu 2: Kết quả của phép trừ 82 – 14 là:

A. 41 B. 67 C. 68 D. 78

Câu 3: Kết quả của 73 – 28 + 39 là:

A. 41 B. 67 C. 84 D. 78

Câu 4: Kết quả của 95 – 59 – 17 là:

A. 41 B. 67 C. 68 D. 19

Câu 5: Kết quả của 100 – 64 + 26 là:

A. 62 B. 67 C. 84 D. 78

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a, Số nhỏ nhất có hai chữ số là…

b, Số lớn nhất có hai chữ số là…

Bài 3: Tìm X:

a) X + 17 = 36 b) X – 27 = 37

Bài 4: Băng giấy màu đỏ dài 75cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 27cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5: Trong hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? Đọc tên các hình tam giác đó:

Bài tập nâng cao Toán 2 nghỉ dịch ảnh số 1

Bài 6: Một ngày có bao nhiêu giờ và chia làm mấy buổi?

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 - Đề số 2

Bài 1: Khoanh vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong bến có 15 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến thì trong bến còn lại 8 ô tô. Hỏi cỏ bao nhiêu ô tô đã rời bến?

A. 7 ô tô B. 8 ô tô C. 23 ô tô D. 24 ô tô

Câu 2: Khoảng thời gian nào sau đây là dài nhất?

A. 1 tháng B. 2 tuần C. 12 ngày D. 1 giờ

Câu 3: a + … = a. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 1 B. 0 C. 2 D.10

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

47 + 25 63 – 18 53 + 19 72 – 15

Bài 3: Tìm X:

X + 26 = 73 X – 14 = 18

Bài 4: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2dm….9cm. c) 4dm … 5dm – 1dm.

b) 1dm + 2cm … 10cm + 2cm. d) 99cm … 9dm.

Bài 5: Nam có một số viên bi, khi cho Hoà 7 viên bi thi Nam còn lại 28 viên bi. Hỏi lúc đầu Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Trong hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình tứ giác? Kể tên các hình tam giác, hình tứ giác đó.

Bài tập nâng cao Toán 2 nghỉ dịch ảnh số 2

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 - Đề số 3

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 45,46,54,64 là:

A. 64 B. 46 C. 54 D. 45

Câu 2: Kết quả của 59 + 9 – 7 là:

A. 62 B. 61 C. 63 D. 64

Câu 3: Kết quả của phép tính nào dưới đây lớn hơn 56?

A. 28 + 27 B.38 + 19 C. 48 + 8 D.18 + 36

Câu 4: Kết quả của 48 + 17 + 5 là:

A. 60 B. 65 C. 70 D. 75

Câu 5: Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100?

A. 47 + 53 B.79 + 20 C.68 + 22 D.65 + 45

Bài 2: Bắc có 38 viên bi. Bắc có ít hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Nối mỗi phép tính ở cột A với kết quả đúng ở cột B:

Bài tập nâng cao Toán 2 nghỉ dịch ảnh số 3

Bài 4: Đàn gà nhà Lan có 29 con gà mái và 37 con gà trống. Sau khi bán một số con gà thì đàn gà nhà Lan còn lại 49 con gà. Hỏi nhà Lan đã bán tất cả bao nhiêu con gà?

Bài 5: Chủ nhật là ngày 14 của một tháng. Hỏi các ngày thứ năm của tháng đó là những ngày nào?

Bài 6: Trong hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

Bài tập nâng cao Toán 2 nghỉ dịch ảnh số 4

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 - Đề số 4

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a, Số liền trước số 30 là …

b, Số liền sau số 59 là …

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

6… - …7 = 49 …3 – 46 = 3…

Bài 3: Mai có 15 quyển vở. Hà có nhiều hơn Mai 8 quyển vở. Hỏi Hà có bao nhiêu quyển vở?

Bài 4: Can nhỏ đựng 25 lít nước mắm, can to đựng nhiều hơn can nhỏ 8 lít nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 5: Có một cái cân gồm hai đĩa cân và hai quả cân loại 1kg và 5kg. Làm thế nào cân được 4kg gạo chỉ qua một lần cân?

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 2 - Đề số 5

Bài 1: Tính:

9 + 7 = 12 – 4 = 16l + 5l – 10l =

14 – 9 = 4 + 8 = 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

28 + 19 38 – 37 43 + 9 70 – 32

Bài 3: Tìm x:

a) x – 26 = 38 + 11 b) 74 – x = 27

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

6… + 27 = …2 36 + …8 = 94

…5 + 6… = 79 3… + …3 = 55

Bài 5: Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng15cm13l44kg
Số hạng22cm24l47kg
Tổng

Lời giải Bài tập nâng cao môn Toán lớp 2

Đề số 1

Bài 1:

Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: A

Bài 2:

a) Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10

b) Số lớn nhất có hai chữ số là 99

Bài 3:

a) x + 17 = 36 b) x – 27 = 37

x = 36 – 17 x = 37 + 27

x = 19 x = 64

Bài 4:

Băng giấy màu xanh dài là: 75 – 27 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm.

Bài 5: Có 6 hình tam giác, đó là: ABC, ABE, ABD, BED, BCD, BEC

Bài 6: Một ngày có 24 giờ và chia làm 5 buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm.

Đề số 2

Bài 1:

Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: B

Bài 2:

Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

47 + 25 = 72 63 – 18 = 45

53 + 19 = 72 72 – 15 = 57

Bài 3:

X + 26 = 73 X – 14 = 18

X = 73 – 26 X = 18 + 14

X = 47 X = 32

Bài 4:

a) 2dm > 9cm. c) 4dm = 5dm –1dm.

b) 1dm + 2cm = 10cm + 2cm. d) 99cm > 9dm.

Bài 5:

Lúc đầu Nam có số viên bi là: 28 + 7 = 35 (viên bi)

Đáp số: 35 viên bi

Bài 6:

Hình vẽ bên có 4 hình tam giác, là những tam giác: ABF, BFC, CFD, EGD.

Hình vẽ bên có 4 hình tứ giác, là những tứ giác: AFCB, BFDC, ABCD, CGER

Đề số 3

Bài 1:

Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: A

Bài 2:

Số bi Nam có là: 38 + 5 = 43 (viên bi)

Đáp số: 43 viên bi

Bài 3:

Bài tập nâng cao Toán 2 nghỉ dịch ảnh số 5

Bài 4:

Số gà nhà Lan có là: 29 + 37 = 66 (con)

Nhà Lan đã bán số gà là: 66 – 49 = 17 (con)

Đáp số: 17 con gà

Bài 5:

Ngày thứ năm của tuần đó trước ngày chủ nhật tuần đó 3 ngày. Ngày thứ năm của tuần đó là ngày:

14 – 3 = 11

Vậy các ngày thứ năm trong tháng là các ngày: 4,11,18,25.

Bài 6: Có 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác

(Mời tải tài liệu về để xem trọn bộ 5 đề với lời giải)

------------------------------

Ngoài phiếu Bài tập nâng cao ôn tập Toán lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, mời các em học sinh tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 như:

được VnDoc sưu tầm và tổng hợp. Với tài liệu này sẽ giúp các em học sinh rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Đánh giá bài viết
2 1.563
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm