Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/04

Phiếu bài tập ngày 16/04 môn tiếng Anh lớp 2

Bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 2 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 có đáp án với nội dung kiến thức bám sát SGK tiếng Anh lớp 2 chương trình mới giúp các em nhắc lại những kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out:

1. pillowbedblanketsoup
2. sweetwetcoldhot
3. police officerfarmersunnydoctor
4. chickengreensoupnoodles
5. hecandychipsice cream

Task 2. Rearrange.

1. ‘s / snowing / It

2. some/ have/ soup

3. want/ I/ ice cream

4. It/ my/ pillow/ ’s /No.

5. She/ doctor/ is / a

Task 3. Unscramble:

1. ‘m/ I/ hungry => ____________________________

2. Some/have/soup => ____________________________

3. Have/noodles/some => ____________________________

4. It/raining/’s => ____________________________

5. Some/chicken/have => ____________________________

6. ‘m/wet/I => ____________________________

7. Sunny/It/’s => ____________________________

8. It’s/ Mmm/ good => ____________________________

9. Up/hurry /raining/it’s => ____________________________

10. ‘m / I/ hot => ____________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 - soup; 2 - sweet; 3 - sunny; 4 - green; 5 - he;

Task 2. Rearrange.

1 - It's snowing.

2 - Have some soup.

3 - I want ice cream.

4 - No. It 's my pillow.

5 - She is a doctor.

Task 3. Unscramble:

1 - I'm hungry.

2 - Have some soup.

3 - have some noodles.

4 - It 's raining.

5 - have some chicken.

6 - I'm wet.

7 - It 's sunny.

8 - Mmm It 's good.

9 - Hurry up. it's raining.

10 - I 'm hot.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 16-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 972
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm