Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/04

Đề luyện tập môn tiếng Anh lớp 2 ngày 27/04 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 môn Anh 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi môn tiếng Anh lớp 2 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 2 mới có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 2 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Choose the best answers then write.

1. What (am / is / are) _______ your name? – My name is Linda.

2. What (am / is / are) __________ that? – That’s my orange shirt.

3. Are the (soock / sock / socks) ______________ purle? – No, they aren’t.

4. What are those? – Those (am / is / are) ___________my purple shoes.

5. Is this jacket green? No, it (is / isn’t / are) ___________. It’s gray.

6. What’s that? – That’s ( yellow closet/ closet yellow/ a yellow closet).

Task 2. Rearrange the letters to make the right words.

1. odg → ___________

2. sfih → ___________

3. bbriat → ___________

4. tca → ___________

5. raprot → ___________

6. kenas → ___________

Task 3. Look and write the correct letters. Then read aloud.

1. c_o_: Con quạ

2. b_n_: Ngân hàng

3. t_i_s: Sinh đôi

4. re_tang_e: hình chữ nhật

5. ga_d_n: vườn

6. _am_ly: gia đình

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the best answers then write.

1 - is; 2 - is; 3 - socks; 4 - are; 5 - isn't; 6 - a yellow closet;

Task 2. Rearrange the letters to make the right words.

1 - dog; 2 - fish; 3- rabbit; 4 - cat; 5 - parrot; 6 - snake;

Task 3. Look and write the correct letters. Then read aloud.

1. crow: Con quạ

2. bank: Ngân hàng

3. twins: Sinh đôi

4. rectangle: hình chữ nhật

5. garden: vườn

6. family: gia đình

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 27-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 845
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm