Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/03

Bài tập ở nhà lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona (COVID-19) ngày 04 - 03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 2 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung bài đã học về chữ cái P p giúp các em ghi nhớ Từ vựng tiếng Anh chứa chữ cái P hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Circle the pictures that begin with the p sound.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/03

2. Match.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/03

3. Write.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/03

4. Read and circle.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/03

5. Rearrange.

a. I / have / a / pen, / please?/

Can ……………………………………

b. a / parrot, / please?/ have / I /

Can…………………………………….

ĐÁP ÁN

1. Circle the pictures that begin with the p sound.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/03

2. Match.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/03

3. Write.

1 - Pen; 2 - Panda; 3 - Parrot; 4 - Pony

4. Read and circle.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/03

5. Rearrange.

a - Can I have a pen, please?

b - Can I have a parrot, please?

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 04 - 03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.569
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm