Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

Phiếu bài tập ở nhà lớp 2 môn tiếng Anh ngày 09-03

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 2 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tự luận + trắc nghiệm tiếng Anh lớp 2 mới khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện những kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Circle the pictures that begin with t sound.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

2. Match.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

3. Rearrange.

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

d. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

4. Read and circle

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

d. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

5. Translate into Vietnamese.

a. A tent under a tree !

………………………………………………………

b. A tiger is under a tent !

……………………………………………………

c. There is a tiger under a tent under a tree

……………………………………………………

ĐÁP ÁN

1. Circle the pictures that begin with t sound.

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

2. Match

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

3. Rearrange.

a - tree;

b - tent;

c - tiger;

d - tea;

4. Read and circle

a. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

b. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

c. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

d. Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

5. Translate into Vietnamese.

a - Một cái lều (ở) dưới cái cây!

b - Một con hổ (ở) dưới cái lều trại!

c - Có một 1 con hổ (ở) dưới cái lều trại (ở) dưới (một) cái cây.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 2 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 09-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.912
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm